Doktryny- zagadnienie nacjonalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Doktryny- zagadnienie nacjonalizm - strona 1  Doktryny- zagadnienie nacjonalizm - strona 2

Fragment notatki:

34. NACJONALIZM
Johann Gottfried von Herder - za punkt wyjścia przyjął filozofię języka, jest podstawą więzi i wspólnej świadomości nacji, odrębność wierzeń, obyczajów symboli; każda społeczność jest wyjątkowa i nie ma dominuje nad innymi; oddzielał naród od państwa, które traktował jako złe, degenerujące ludzi, jest mechanizmem, ten pierwszy zaś organizmem; jednostka odnajduje w hierarchii swoje miejsce nie tracąc autonomii; wierzył w państwo przyszłości, idealnie zespolone z narodem;
Giuseppe Mazzini (1805 - 1872) - jednostka służy społeczności (rodzinie, państwu), ma na celu poznanie i realizację boskiego planu, który się objawia każdemu indywidualnie; każdy naród ma inne zadanie i inne cechy w planie z tym że Włosi skupiają najlepsze; uważał że ludzkość stoi u progu nowego objawienia; Europa powinna stać się federacją z dominującą rolą Włoch; kwestię socjalną rozwiąże dobrowolne zrzeczenie się własności na rzecz ubogich;
Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) Mowa do narodu niemieckiego, jest to Normalvolk, który niejako służy innym narodom wyznaczając cele i normę z uwagi na wyższość swojej kultury; sukces Napoleona był spowodowany upadkiem moralności i obyczajów, skupieniem się na sprawach zmysłowych Niemców, potrzebna jest odnowa moralna; Niemcy najlepiej łączą rozum z wolnością (idealizm i racjonalizm); wolność to treść ludzkiego czynu; sprzeciwiał się podziałowi władzy, nadmiernym różnicom majątkowym, państwo reglamentacyjne, zaproponował zamknięte państwo handlowe, policyjne; odrzucił rewolucję i postulował edukację obywatelską; moralność (element wewnętrzny) jest różna od prawa (zewnętrzny), jej przestrzegania wzmacnia społeczny respekt dla prawa;
Charles Maurras (1868 - 1952) działacz Action Francaise, zwolennik monarchii absolutnej, wróg liberalizmu i demokracji, antysemita; jednostki wypełniając rozkaz monarchy stają się narodem, podporą jest kler i arystokracja, fundamentem chłopi; silną rolę odgrywają korporacje, samorządy, rodzina i kościół katolicki; w wyniku rozbicia jedności przez reformację może istnieć tylko Europa narodów.
Dmowski: Główny teoretyk obozu endeckiego. Stworzył system poglądów nacjonalistyczny, a zarazem antydemokratyczny. Jego podstawowe dzieło to: „Myśli nowoczesnego Polaka”. Dmowski utożsamiał naród z rodzajem przedsiębiorstwa, w którego działalności alfą omegą jest zysk. Naród jest fundamentem państwa. Nacjonalizm endecki uzupełniały rozważania o strukturze narodu polskiego. Według Dmowskiego elementem spajającym naród jest więź rasowa. Grupy rasowo obce nie nadają się do włączenia w naród i wymagają starannej izolacji. Tylko część narodowa jest rzeczywiście narodowa i tylko ona powinna decydować o losach narodu. Tylko prawdziwie narodowi mogą ustanowić cele i zadania przed narodem i państwem. O przynależności do grupy prawdziwych narodowych rozstrzyga swobodne uznanie przez rzeczywiście czujących narodowo. Kierownicza siła narodu miała się uzupełniać w drodze uznania przez wchodzących w jej skład członków. Nacjonalizm Dmowskiego miał też charakter antydemokratyczny. Lud był u niego tylko przedmiotem opieki. Dzięki hasłom integralnego nacjonalizmu i idei państwa narodowego program endecji okazywał nadal spore zainteresowanie dla części społeczeństwa, zwłaszcza bogatych elit i drobnomieszczaństwa.


(…)

… z dążeniem do hegemonii nad innymi narodami, czy - w przypadku nazistów - z dążeniem do panowania nad wszystkimi narodami. Nacjonalizm faszystów wiązał się bardzo często z rasizmem i antysemityzmem.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz