Doktryny pedagogiczne

note /search

Doktryny pedagogiczne - komplet notatek z wykładów

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 7896

...Geneza procesów wychowania i kształcenia jako praktyki społecznej (dwa wątki): 1. Wątek biologiczno-pielęgnacyjny a. Prokreacja i opieka nad potomstwem (czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze; więź empatyczna matki z dzieckiem) 2. Wątki społeczno-kulturowe a. Konieczność budowania więzi spo...

Pedagogika krytyczna - Transformatywny intelektualista

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2590

PEDAGOGIKA KRYTYCZNA Źródła ; Szkoła Frankurdzka, radykalizm społeczny lat 60-tych Przedstawiciele ; w PL - R.Kwaśnica, L.Witkowski - Emancypacja ( wyzwolenie od wcześniej poznanego i zaakceptowanego świata) - Odrzucenie pojęcia istnienia prawdy obiektywnej - Dialog jako sposób bycia 1) Odsłania...

Pedagogika personalistyczna - Emanuel Mounier

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5740

PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Główny przedstawiciel: Emanuel Mounier 1905-1950 , natomiast w Polsce: Pieter, Rykowski Ten kierunek jest wciąż popularny na całym świecie.  Do podstawowych kategorii w pedagogice personalistycznej trzeba zaliczyć takie pojęcia jak:osoba i wspólnota, W tej koncepcji p...

Pedagogika pozytywistyczna - A.Comte

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4186

PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA PRZEDSTAWICIELE : A.Comte Przypisywanie najwyższej wartości wiedzy naukowej mającej moc sprawczą. Hierarchizowanie różnych typów wiedzy Metodologia badań empirycznych -  Najwartościowsze są twierdzenia formułowane na podstawie badań opartych na reguła metodologii badań...

Doktryny pedagogiczne - egzamin

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 847
Wyświetleń: 6986

Pytania na egzamin dotyczą zagadnień takich jak: doktryna pedagogiczna, determinanty postępu w myśli oświecenia, empiryczne ujęcie badań, klasy społeczne, ideał wychowawczy greckiej paidei, modele wychowania. DOKTRYNY PEDAGOGICZNE EGZAMIN Test 3 Co to jest doktryna pedagogiczna. Metoda majeut...

Doktryny pedagogiczne - wykład 1

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3794

Schulza, paradygmat, doktryna pedagogiczna, doktryna wychowawcza, wychowanie, kształcenie, ideologia. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: szkolenia, rozróżnienie wychowania, prehistoryczna przeszłość gatunku, antyczna Grecja, czasy nowożytne, struktura pedagogiki, koncepcja naucza...

Doktryny-hasła i osoby

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

Benjamin Constant Różnice między wolnością starożytnych a wolnością nowożytnych, grecy nie uznawali wolności jednostek, dobre życie człowieka - pomyślność wspólnoty, żyć poza wspólnotą mogli tylko Bogowie lub idiotes - ci, którzy nie są w pełni ludźmi, obowiązek obywatelski - uczestniczenie w życiu...

Doktryny- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1414

PYTANIA NA EGZAMIN Z DOKTRYN socjalizm w Rosji prawo oporu św. Tomasza suwerenność u Hobbesa suwerenność u Rousseau podział praw u św. Tomasza pozytywizm prawniczy Marsyliusza totalitaryzm socjalizm utopijny Carl Schmitt monarchomachowie teoria absolutyzmu suwerenność u Marsyliusza konc...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2653

HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNO - PRAWNYCH Od Protagorasa do Petrażyckiego Autor skryptu Marcin Fidura Bibliografia: Chojnicka K., Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004 Dubel L., Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Warszawa 2003 Powstanie państ...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

Zagadnienia do egzaminu z doktryn polityczno-prawnych Doktryna monarchii narodowej. John z Salisbury Tomasz z Akwinu Humanizm. Marsyliusz z Padwy. Dante Alighieri. Erazm z Ro...