Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012 - strona 1 Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012 - strona 2 Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012 - strona 3

Fragment notatki:....1. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- rozwiń myśl Protagorasa z Abdery.
2. „Rewolucja kulturalna” w Chinach.
3. Arystotelesa nauka o cnocie.
4. Awerroizm łaciński.
5. Castryzm i fokizm jako przykłady południowoamerykańskiej odmiany komunizmu.
6. Definicja państwa J. Bodina
7. Doktryna Babuwizmu.
8. Doktryna cezaropapizmu.
9. Doktryna independentów w rewolucji angielskiej.
10. Doktryna jakobińska....


....76. Marcin Luter jako ten, który „upaństwowił Kościół”.
77. Marksistowska teoria państwa i prawa
78. Marksistowska teoria rewolucji.
79. Materializm francuski doby oświecenia.
80. Metody nauczania Sokratesa.
81. Model dobrego chrześcijanina św. Pawła z Tarsu.
82. Model państwa idealnego Platona.
83. N. Machiavellego wskazówki dla skutecznego władcy.
84. N. Machiavelli-propagator tyranii czy nauczyciel skutecznego rządzenia.
85. Nauka społeczna Benedykta XVI w świetle encykliki „Caritas in veritate”.
86. Nauka społeczna Pawła VI w świetle dokumentów papieskich.
87. Nauka społeczna Tomasza z Akwinu.....


....131. Teoria dwóch państw św. Augustyna.
132. Teoria państwa i prawa Cycerona.
133. Teoria państwa i prawa J. Kalwina.
134. Teoria państwa i prawa W. Occama.
135. Teoria prawa Marsylisza z Padwy.
136. Teoria sprawiedliwości społecznej J. Rawlsa.
137. Teoria suwerenności J. Bodina.
138. Teoria suwerenności ludu Marsyliusza z Padwy
139. Teoria umowy społecznej J. J. Rousseau.
140. Teoria umowy społecznej u sofistów...


„Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- rozwiń myśl Protagorasa z Abdery.
„Rewolucja kulturalna” w Chinach.
Arystotelesa nauka o cnocie.
Awerroizm łaciński.
Castryzm i fokizm jako przykłady południowoamerykańskiej odmiany komunizmu.
Definicja państwa J. Bodina
Doktryna Babuwizmu.
Doktryna cezaropapizmu.
Doktryna independentów w rewolucji angielskiej.
Doktryna jakobińska.
Doktryna lewelerów.
Doktryna monarchomachów francuskich.
Doktryna papalizmu.
Doktryna prezbiteriańska.
Doktryna pryncypatu i dominatu w starożytnym Rzymie.
Doktryna stalinizmu.
Doktryna Tertuliana.
E. Bernstein jako twórca współczesnej socjaldemokracji.
Encyklika „Centesimus annus” Jana Pawła II.
Encyklika „Laborem exercens” Jana Pawła II.
Encyklika „Mater i magistra” Jana XXIII.
Encyklika „Solicitudo rei socialis” Jana Pawła II.
Encyklopedyści francuscy.
Epikureizm.
Epoka Piusów.
Etyka Arystotelesa.
Fizjokratyzm.
Francuski komunizm utopijny.
Francuski socjalizm utopijny
Geneza państwa Arystotelesa.
Humanitaryzm prawniczy w oświeceniu.
Idealizm obiektywny Platona.
Ideologia pracy w nauce społecznej Jana Pawła II.
Ideologia socjaldemokracji lat50/60. XX wieku.
Ideologia złotej wolności.
II Aggiornamento w NSK.
II Sobór Watykański- przebieg i ustalenia.
Indywidualizm nominalistyczny
Intelektualizm etyczny Sokratesa.
Justynian- ostatni Rzymianin
Kalwin jako ten, który „sklerykalizował państwo”.
Kapitalizm ludowy A. Berle.
Koncepcja „Ducha praw” Monteskiusza.
Koncepcja degeneracji ustrojów Platona.
Koncepcja demokracji bezpośredniej J.J. Rousseau
Koncepcja duszy Platona a model państwa idealnego.
Koncepcja państwa opiekuńczego J. K. Galbraitha.
Koncepcja postępu w myśli oświeceniowej.
Koncepcja praw natury H. Grocjusza.
Koncepcja republiki Marka Tuliusza Cycerona.
Koncepcja rewolucji Lenina.
Koncepcja stanu natury i powstania państwa J.J. Rousseau.
Koncepcja stanu natury i umowy społecznej J. Locke'a.
Koncepcja stanu natury i umowy społecznej T. Hobbes'a.
Koncepcja stopni uspołecznienia Cycerona.
Koncepcja umowy sp

(…)

… reform S. Staszica
Przełomowe znaczenie doktryny J. S. Milla.
Przełomowe znaczenie encykliki „Rerum Novarum”.
Racjonalizm jako główna cecha myśli oświeceniowej
Reformizm angielski.
Reformizm francuski.
Reformizm niemiecki.
Reformy braci Grakchów.
Reformy Serwiusza Tuliusza.
Relatywizm indywidualistyczny i okazjonalistyczny w myśli sofistów.
Rewizjonizm E. Bernsteina.
Rewolucja chwalebna w Anglii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz