Skrypt pojęciowy alfabetyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt pojęciowy alfabetyczny - strona 1

Fragment notatki:

A Amerykańska Deklaracja niepodległości została wydana w roku: a) 1776
Anarchosyndykalizm J.Sorela jest doktryną głoszącą: b)ideę elit inteligenckich
„Apel do książąt europejskich” to praca: a) Fichtego
Artur Gabineau i G.Y. Lapouge to przedstawiciele c)rasizmu
Autorem dzieła „Myśli nowoczesnego polaka był: b)R.Dmowski
Autorem „O duchu praw” był: b) Monteskiusz Autorem teorii podboju był a)Gumplowicz
Autorem „Wolności mórz” był: d)grocjusz
C Carlo Schmidt był autorem koncepcji a)decyzjonizmu
Cechą charakterystyczną pozytywizmu prawniczego jest: a)dogmatyczne ujęcie prawa
Cechą romantyzmu politycznego w niemczech był d)racjonalizm
C.H.Saint-Simon stworzył doktrynę a)socjalizmu utopijnego
Chamberlain to ideolog zajmujący się d)rasami i ich znaczeniem dla cywilizacji
Chamberlain w swojej doktrynie zajmował się: b)rasami i ich znaczeniem dla cywilizacji
Czołowym teoretykiem „Sprzysiężenia Równych” założonego w 1796 r. był- b) Babeuf
D Darwinizm społeczny głosił: a)konieczność ingerencji państwa w strefę społeczną
„Deklarację Praw Człowieka i Obywatela” uchwalono w roku: c)1789
Dla obozu endeckiego najwyższą wartością był c)naród
Dla obozu piłsudczykowskiego najważniejszą wartością było d)państwo
Doktryna utylitaryzmu określiła cel państwa jako: c)zapewnienie jak największego szczęscia dla jak największej liczby ludzi
Dominującym kierunkiem w prawoznawstwie na przełomie XVII i XVIII w. był: c) prawo natury
E Edmund Bernstein uchodził za przedstawiciela: b) rewizjonizmu
Encyklika IX która po raz pierszy została skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli to b)pacem in terris
Encyklika Jana Pawła II Laborem Exercens ukazała się w następującą rocznicę Rerum Novarum: c) dziewięćdziesiątą
Encyklika Rerum Novarum głosiła: d)konieczność zrównania wszystkich ludzi
F Fabianie to ruch socjalistyczny działający na terenie c)Anglii
Faszyzm jako ustrój polityczny pojawił się najwcześniej w b) Włoszech
Faszyzm to ideologia negująca: c)liberalizm
Ferdinand Lassalle był duchowym przywódcą b)ruchu reformistycznego w niemczech w II poł XIXw
Fizjokratyzm podstawę dla rozwoju gospodarczego widział w rozwoju:a) rolnictwa
F.K. Savigny wyróżniał prawo: c)zwyczajowe i prawnicze
G Gustav von Hugo był przedstawicielem: b)szkoły historycznej w prawoznawstwie
I Ideę liberalizmu politycznego J. Bentham rozwija m.in. w pracy: a) fragment o rządzie oraz wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa

(…)

… historycznej był: b) Karol von Savigny
J. Jedlinek reprezentował a)nurt kontynentalny pozytywizmu prawniczego
Joseph de Maistre był przedstawicielem doktryny b)teokratycznej
K
Karol Mark prezentował a) materializm historyczny
Karol von Savigny był d)czołowym przedstawicielem historyzmu prawniczego
Karol von Savigny i Gustav von Hugo to przedstawiciele: a) niemieckiej szkoły historycznej
Każda władza…
… innym
Władzę reprezentacyjną trwałą i władzę reprezentacyjną opinii wyodrębnił: b) B. Constant
Własność prywatna jest prawowita i nietykalna to pogląd b)LeonaXIII
Własność prywatna w ujęciu katolickiej nauki społecznej d)powinna być upowszechniona
Wolność jako możliwość czynienia tego wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu, przy jednoczesnym założeniu że ramy te określić wyłącznie może ustawa - określała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz