Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

note /search

Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Myśl polityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753

1. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- rozwiń myśl Protagorasa z Abdery. 2. „Rewolucja kulturalna” w Chinach. 3. Arystotelesa nauka o cnocie. 4. Awerroizm łaciński. 5. Cast...

Finanse - materiały na zaliczenie

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Finanse
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3213

Dokument zawiera krótkie definicje pojęć takich jak: stopa procentowa, motyw transakcyjny, motyw spekulacyjny, motyw przezornościowy, nominalna stopa procentowa, realna stopa procentowa, efektywna roczna stopa procentowa, rzeczy...

Finanse przedsiębiorstw - wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2982

doc. Notatka to materiały z wykładów i zawiera takie informacje, jak: wstęp do finansów, cechy charakterystyczne finansów publicznych, różnice między finansami publicznymi a prywatnymi, klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych, zjawiska finansowe ekwiwalentne, zjawiska finansowe redystrybucyjn...

Narodowy Bank polski

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2415

pdf. Notatka zawiera takie informacje, jak: narodowy bank Polski jako bank centralny, Rada Polityki Pieniężnej, polityka pieniężna – istota i instrumenty, operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje depozytowo-kredyto...

Zarządzanie fiansami

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wartość przyszła przy kapitalizacji zwykłej, wartość przyszła przy kapitalizacji składanej rocznej, wartość przyszła przy wielokrotnej kapitalizacji w ciągu roku, wartość obecna pieniądza, równe płatności okresowe. ...