Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Pytania na egzamin - Myśl polityczna - Konin 2012

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Natalia Aleksandrovich
 • Myśl polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4536

1. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”- rozwiń myśl Protagorasa z Abdery. 2. „Rewolucja kulturalna” w Chinach. 3. Arystotelesa nauka o cnocie. 4. Awerroizm łaciński. 5. Cast...

Finanse - materiały na zaliczenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Krzysztof Waliszewski
 • Finanse
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2996

Dokument zawiera krótkie definicje pojęć takich jak: stopa procentowa, motyw transakcyjny, motyw spekulacyjny, motyw przezornościowy, nominalna stopa procentowa, realna stopa procentowa, efektywna roczna stopa procentowa, rzeczy...

Finanse przedsiębiorstw - wykłady

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2807

doc. Notatka to materiały z wykładów i zawiera takie informacje, jak: wstęp do finansów, cechy charakterystyczne finansów publicznych, różnice między finansami publicznymi a prywatnymi, klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych, zjawiska finansowe ekwiwalentne, zjawiska finansowe redystrybucyjn...

Narodowy Bank polski

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Krzysztof Waliszewski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2310

pdf. Notatka zawiera takie informacje, jak: narodowy bank Polski jako bank centralny, Rada Polityki Pieniężnej, polityka pieniężna – istota i instrumenty, operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje depozytowo-kredyto...

Zarządzanie fiansami

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: wartość przyszła przy kapitalizacji zwykłej, wartość przyszła przy kapitalizacji składanej rocznej, wartość przyszła przy wielokrotnej kapitalizacji w ciągu roku, wartość obecna pieniądza, równe płatności okresowe. ...