Finanse - materiały na zaliczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - materiały na zaliczenie - strona 1 Finanse - materiały na zaliczenie - strona 2 Finanse - materiały na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera krótkie definicje pojęć takich jak: stopa procentowa, motyw transakcyjny, motyw spekulacyjny, motyw przezornościowy, nominalna stopa procentowa, realna stopa procentowa, efektywna roczna stopa procentowa, rzeczywista roczna stopa procentowa, stopa procentowa dopasowana, bank komercyjny, bank uniwersalny, bank specjalistyczny, bank detaliczny, bank samochodowy, bank inwestycyjny, bank hipoteczny, bank komunalny, bank ekologiczny, bank konsumencki, bank spółdzielczy, bank w formie akcyjnej, podaż pieniądza, nominalna podaż pieniądza, realna podaż pieniądza, baza monetarna, emisja pieniądza, pierwotna kreacja pieniądza, wtórna kreacja pieniądza, pieniądz wkładowy. Definiuje również pojęcia takie jak: wkład pierwotny, wkład pochodny, emisja pieniądza bezgotówkowego przez bank centralny, stopa rezerw obowiązkowych, stopa rezerw nadobowiązkowych, stopa preferencji gotówki, Giełda Papierów Wartościowych, Główny Rynek GPW, NewConnect, Catalyst, IPO, SPO, kurs akcji, cena emisyjna akcji, wartość nominalna akcji, free-float, road show, aggio, prospekt emisyjny, prywatna oferta papierów wartościowych, publiczna oferta papierów wartościowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna, dom maklerski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Book-building. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: era wymiany barterowej, era pieniądza towarowego, era pieniądza w postaci monety, bimetalizm i monometalizm, era pieniądza papierowego, bilon a moneta – porównanie, definicja pieniądza, formy współczesnego pieniądza, funkcje pieniądza, system bankowy, bank centralny w Polsce, polityka pieniężna prowadzona przez NBP, operacje otwartego rynku, rezerwa obowiązkowa, operacje depozytowo – kredytowe,
kredyt lombardowy. Notatka traktuje również o zagadnieniach takich jak: stopy procentowe – istota i rodzaje, formuła Irwinga – Fishera, banki komercyjne, banki uniwersalne, banki specjalistyczne, banki spółdzielcze, banki w formie akcyjnej, funkcje banków, podaż pieniądza, agregaty monetarne, emisja pieniądza, emisja pieniądza gotówkowego przez bank centralny, kreacja pieniądza bezgotówkowego przez banki komercyjne, wtórna kreacja pieniądza,
emisja pieniądza bezgotówkowego przez banki komercyjne, emisja pieniądza bezgotówkowego przez udzielenie kredytu, granice kreacji pieniądza.


STOPY PROCENTOWE - ISTOTA I RODZAJE
Stopa % jest to wyrażony w % stosunek kwoty odsetek płaconych od udostępnionego kapitału przez kapitałobiorcę do kwoty udostępnionego kapitału wyrażona najczęściej w stosunku rocznym:
R = O / K x 100%
O - odsetki
K - kapitał R - roczna nominalna stopa %.
Wysokość stóp % na rynku kształtuje się w zależności od popytu na pieniądz zgodnie z poglądami J. M. Keynesa, która zależy od:
- motywu transakcyjnego, który jest związany z koniecznością dokonywania transakcji i płacenia za towary, dobra i usługi;
- motywu spekulacyjnego, który jest związany z naszym oczekiwaniem zakupu instrumentu finansowego, czy towaru za niską cenę i sprzedaży po wyższej cenie;
- motywu przezornościowego, który jest związany z możliwością pojawienia się nieprzewidzianych wydatków, a w związku z tym każdy powinien posiadać rezerwę pieniądza na tzw. „czarną godzinę.
Rodzaje stóp % (rynkowych):
- nominalna stopa % - może dotyczyć lokat lub kredytów. Jest podawana przez banki w stosunku rocznym i nie uwzględnia inflacji;
- realna stopa % - jest to nominalna stopa % skorygowana o inflację. Korekty takiej można dokonać w dwojaki sp

(…)

… rezerw obowiązkowych. Do końca 2007 r. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) i Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) sprawowały nadzór nad bankami, natomiast od 1.01.2008 pełni komisja KNF; GINB i KNB zlokalizowane w NBP;
jest bankiem państwa, tzn. gromadzi dochody i realizuje wydatki budżetu państwa; prowadzi rachunek budżetu; gromadzi rezerwy złota i dewiz;
jest bankiem gospodarki narodowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz