Finanse

note /search

Finanse publiczne - prawo finansowe

 • Finanse
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 4228

Dokument ma 50 stron (w sumie 23 wykłady) i porusza takie zagadnienia jak: podatek, konstrukcja podatku, zakres przedmiotowy podatku, podstawa opodatkowania, przedmiot opodatkowania, podstawa obliczenia podatku, minimum podatkowe, stawka podatkowa, rodzaje stawek, sposoby opodatkowani, progresja, p...

Strategia zarządzania długiem publicznym

 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

                  STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09                                          Ministerstwo Finansów  Warszawa, wrzesień 2006 r.    3 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM  sektora finansów publicznych  w latach 2007-09    I. WPROWADZENIE  4   II. R...

Ustawa o finansach publicznych

 • Finanse
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2006-08-03               USTAWA    z dnia 30 czerwca 2005 r.    o finansach publicznych1)      Dział I  Zasady ogólne finansów publicznych    Rozdział 1  Podstawowe definicje    Art. 1.   Ustawa określa:  1) zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansó...

Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 10941
Wyświetleń: 22078

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, ryne...

Polityka pieniężna - wykłady

 • Finanse
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2898

...1. Podejście w kategorii Teorii zapasów Baumola Jest to podejście mechanistyczne, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, ale na skutek rozwoju finansów powstają nowe zbliżone do pieniądza aktywa mające przychód z tytułu oprocentowania i charakteryzujące się względ...

Pomoce naukowe - pieniądz, finanse i przepływy.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 2422
Wyświetleń: 2639

FINANSE - dr Jan Sobiech I. Pieniądz finanse i przepływy finansowe 1. Definicja pieniądza 1a. Teoretyczna definicja pieniądza: Cechy współczesnego pieniądza: płynność - doskonała możliwość zamiany na wszystkie dobra i usługi (z ograniczeniami) zaufanie (fiducjarność) - płynność wynika z zaufani...

Egzamin - pytania z opracowaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 5383
Wyświetleń: 11221

...1.Budżet państwa, a fundusze celowe - Porównaj budżet państwa z funduszami celowymi: Budżet państwa - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Budżet państwa jest aktem prawnym: podstawa tworzenia budżetu - ustawa przyjmowan...

Finanse - Wykłady - podatek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 5292

...Finanse Wykład 1 Finanse: ogół zjawisk ekonomicznych związany z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Nauka o zjawiskach i procesach pieniężnych Przedmiotem nauki finansów jest ruch pieniądza: kreacja pieniądza w syste...

Finanse notatki

 • Politechnika Częstochowska
 • Finanse
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4865

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DO EGZAMINU Finanse - ogół zjawisk ekonomicznych związanych z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne (wg ustawy o finansach publicznych art.3) to procesy związane z gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, to także ...

Finanse notatki na egzamin

 • Politechnika Częstochowska
 • Finanse
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5593

...FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA DO EGZAMINU Finanse - ogół zjawisk ekonomicznych związanych z tworzeniem, gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Finanse publiczne (wg ustawy o finansach publicznych art.3) to procesy związane z gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych, to tak...