Egzamin - pytania z opracowaniem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3836
Wyświetleń: 8029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin - pytania z opracowaniem - strona 1 Egzamin - pytania z opracowaniem - strona 2 Egzamin - pytania z opracowaniem - strona 3

Fragment notatki:
...1.Budżet państwa, a fundusze celowe - Porównaj budżet państwa z funduszami celowymi:

Budżet państwa - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Budżet państwa jest aktem prawnym: podstawa tworzenia budżetu - ustawa przyjmowana przez parlament. Cele i zadania państwa realizowane za pomocą budżetu muszą być z góry określone. Budżet państwa sporządza się ex ante - jest planem finansowym państwa (władz ustawodawczych i władz wykonawczych). Rozwój budżetu państwa jest funkcją rozwoju państwa.

Publiczny fundusz celowy - utworzona na mocy aktu prawnego wysokiej rangi forma organizacyjna służąca organom władz publicznych do gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle określonych źródeł. Zgromadzone środki są przeznaczane na ściśle określone cele. Funkcjonuje w okresie dłuższym niż rok...


...8.Metody określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania

Podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:
1) porównawczą wewnętrzną - polegającą na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu;
2) porównawczą zewnętrzną - polegającą na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i w podobnych warunkach;
3) remanentową - polegającą na porównaniu wartości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu, z uwzględnieniem wskaźnika szybkości obrotu;
4) produkcyjną - polegającą na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa;
5) kosztową - polegającą na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo, z uwzględnieniem wskaźnika udziałów tych kosztów w obrocie....

1.Budżet państwa, a fundusze celowe - Porównaj budżet państwa z funduszami celowymi:
Budżet państwa - scentralizowany fundusz publiczny służący gromadzeniu środków pieniężnych w związku z funkcjami państwa. Budżet państwa jest aktem prawnym: podstawa tworzenia budżetu - ustawa przyjmowana przez parlament. Cele i zadania państwa realizowane za pomocą budżetu muszą być z góry określone. Budżet państwa sporządza się ex ante - jest planem finansowym państwa (władz ustawodawczych i władz wykonawczych). Rozwój budżetu państwa jest funkcją rozwoju państwa. Publiczny fundusz celowy - utworzona na mocy aktu prawnego wysokiej rangi forma organizacyjna służąca organom władz publicznych do gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle określonych źródeł. Zgromadzone środki są przeznaczane na ściśle określone cele. Funkcjonuje w okresie dłuższym niż rok.
2.Procedura budżetowa:
Procedura budżetowa - proces prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Pierwszym elementem procedury jest przygotowanie projektu budżetu na następny rok. W przypadku niedotrzymania terminu rząd zmuszony jest do uchwalenia prowizorium budżetowego. Gdy ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w okresie czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu, prezydent może skrócić jego kadencję. Następnymi etapami procedury budżetowej są: uchwalenie, a później wykonanie budżetu, a na końcu sprawozdawczość i kontrola wykonania budżetu.
3.Zasady budżetowe:
Zasada budżetowa - to forma postulatu reprezentantów nauki finansów i prawa finansowego skierowana do praktyki legislacyjnej zajmującej się konstrukcją systemu budżetowego.   Zasady budżetowe: 1.    Zasada zupełności (powszechności) budżetu państwa - aspekt klasyczny - to postul

(…)

… budżetowa
3.a) karta podatkowa b) zadanie, trzeba było obliczyć miesięczne wynagrodzenie netto, podane były wynagrodzenie brutto, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, zaliczka 18%. ZUS(13,71%) i NFZ(1,25%) trzeba było umieć. Nie były podane.
3.a) pełne, częściowe opodatkowanie b) pani kowalska zarabia miesięcznie 6800 obliczyć efektywną stopę obciążenia fiskalnego miesięcznego dochodu k.u.p. 111.25 zaliczka na podatek 32% kwota wolna 46.34
3.Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT w strukturze wewnętrznej (jakoś tak..) przy dostawie i nabyciu i zadanie w którym trzeba było obliczyć cenę brutto i wielkość podatku który zapłaci ostateczny konsument
3. a) Sposoby wszczynania postępowania podatkowego b) Zadanie z VATu (pierwszy 22%, drugi 7%, trzeci zwolniony, czwarty 0%, piaty zwolniony i kazdy ma jakas tam wartosc dodana).
3.a) definicja podatku i podział ze względu na podmiot b) zadanie z miesięczną efektywną stawką podatkową
3. no i klasyczne zadanko o zarabiajacym Panie X ktoremu mielismy wyliczyc efektywna stope obciazen budzetowych 3. Pan X zarabia 8400 jest w drugim progu podatkowym, podana była kwota wolna od podatku obliczyć miesięcznie ile dostanie na rękę! Płaci do tego ZUS…
… budżetowy - występuje, gdy wydatki w budżecie danej instytucji (zazwyczaj państwa) są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.
Metody obliczania deficytu budżetowego:
metodą Międzynarodowego Funduszu Walutowego - deficyt tylko jednego sektora (general-goverment)
metodą ekonomiczną (wprowadził ją w Polsce prof. M. Belka) - deficyt całego sektora finansów publicznych…
…, od czynności cywilnoprawnych) lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (dotyczy to np. podatku od spadków i darowizn, dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, karty podatkowej) (art. 21 ordynacji podatkowej).
8.Metody określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania Podstawę opodatkowania określa się w drodze oszacowania, stosując następujące…
… (samorządy). Cechą podatku jest jego ogólny charakter - wszystkie podmioty są objęte podatkiem. Zasady podatkowe: a) zasady fiskalne:
wydajność- według tej zasady państwo powinno sięgać do takiego przedmiotu opodatkowania, który dostarczy dochodów niezbędnych do realizacji funkcji i zadań państwa i władz samorządowych;
elastyczność- podatek powinien reagować na zmieniające się procesy i zdarzenia…

Podział podatku ze względu na:
rodzaj skali podatkowej:
podatki progresywne - stawka podatku rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania
podatki proporcjonalne - dochody z tytułu podatku rosną w takim samym tempie, jak dochody będące przedmiotem opodatkowania
podatki regresywne - wzrost kwoty podatku jest mniejszy niż wzrost podstawy opodatkowania
przerzucalność:
podatki pośrednie - łatwe do przerzucenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz