Egzamin wstępny UEK Kraków FINANSE - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 10395
Wyświetleń: 21357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin wstępny UEK Kraków  FINANSE - materiały - strona 1 Egzamin wstępny UEK Kraków  FINANSE - materiały - strona 2 Egzamin wstępny UEK Kraków  FINANSE - materiały - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: etymologia pojęcia finanse, współczesne rozumienie finansów, finanse w ujęciu podmiotowym, istota zjawisk finansowych, system finansowy, kryzys finansowy, kategorie finansowe, system bankowy w gospodarce rynkowej, bank centralny i polityka pieniężna, banki komercyjne, rynek finansowy i rynek kapitałowy, instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, teorie popytu na pieniądz, finanse publiczne.

I POJĘCIE, PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW
1.1Etymologia pojęcia finanse
Termin finanse istnieje w wielu językach świata co wskazuje na jego wspólne źródło pochodzenia. Termin finanse ma swoje korzenie w średniowiecznej łacinie. Pojęcie to wywodzi się od czasownika „finire” które z czasem uległo przekształceniu w słowo „finare”. Nestepnie pojawiło się pojęcie „finatio” i był to termin oznaczający orzeczenie sądowe kończące spór („finis”) treścią orzeczenia sądowego była m.in. należność pieniężna czyli „financia pecuniara”, którą jedna osoba musiała przekazać na rzecz drugiej osoby albo jakaś osoba na rzecz panującego (państwa). W wyniku postanowień sądu przeprowadzono więc operacje pieniężne. Prowadzi to do wniosku, że termin „finanse” wiąże się nierozerwalnie z pieniądzem.
1.2 Współczesne rozumienie finansów
Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarcza i społeczna człowieka. w tym szerszym ujęciu przedmiotem finansów są: pieniądz, kredyt, papiery wartościowe, podatek, cło itp. a także działalność związana z praktycznym wykorzystaniem tych kategorii. Finanse są  ściśle związane z teorią ekonomii. Zjawiska finansowe zawsze powstają w związku z wytworzeniem dóbr i usług zaspokajających potrzeby ludzkie. Makroekonomiczny wymiar finansów polega więc na tym że poprzez zjawiska pieniężne dokonuje się alokacji zasobów rzeczowych oraz zasobów pracy co warunkuje uruchomienie procesów ekonomicznych, dzięki którym następuje zaspokojenie potrzeb ludzkich. Związek zjawisk pieniężnych ze sferą realną gospodarki stanowi zatem sens i ekonomiczną treść finansów Finanse w ujęciu podmiotowym:
Podmiotowe ujęcie związane jest z tym że zjawiska finansowe powstają w ramach stosunków ekonomicznych zachodzących pomiędzy konkretnymi podmiotami np. przedsiębiorstwo-bank.
z podmiotowym ujęciem związane jest instytucjonalne podejście do finansów którego rezultatem jest wyodrębnienie instytucji finansowych:
bankowe instytucje finansowe (BIF) tu dominują banki komercyjne banki rozliczeniowe, instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe, banki inwestycyjne i inne. BIF przyjmujące depozyty mają prawo do tworzenia pieniądza przy zastosowaniu mnożnika kreacji pieniądza. pozabankowe instytucje finansowe (PBIF) mogą obracać jedynie pieniądzem emitowanym przez bank centralny praz pieniądzem kreowanym przez banki centralne. Do PBIF należą towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa zarządzające funduszami emerytalnymi itp. W teorii finansów przez instytucje finansowe rozumie się też kategorie i instrumenty finansowe takie jak fundusz, podatek , kredyt, dług publiczny. takie ujęcie instytucji fin. jest charakterystyczne zwłaszcza dla nauki prawa.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz