Wykład - Ewolucja pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ewolucja pieniądza - strona 1 Wykład - Ewolucja pieniądza - strona 2 Wykład - Ewolucja pieniądza - strona 3

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 8
Ewolucja pieniądza:
pieniądz towarowy; funkcje pieniądza spełnia towar uznawany za szczególnie pożądany na danym terenie. Np. bydło, sól, muszle
pieniądz kruszcowy- monety; z kruszcu zaczęto wybijać monety (Lidia, VII wiek p.n.e)
pieniądz papierowy; wymienialny na złoto, symboliczny (materiał z którego jest wykonany nie posiada sowitej wartości, nie jest także wymienialny na kruszce), o wartości (sile nabywczej) decyduje emitent (bank centralny), a o akceptowalności zaufanie
pieniądz elektroniczny i elektroniczne instrumenty płatnicze.
Funkcje pieniądza:
płatnicza i wymiany: płatności za dostarczone dobra
miernik wartości: w jednostkach pieniężnych wyrażone są ceny towarów
środek tezauryzacji: środek gromadzenia majątku, tym samym umożliwia przenoszenie siły nabywczej między okresami czasowymi
Popyt na pieniądz; zasób pieniądza, który podmioty gospodarujące chcą w danym momencie Utrzymywać
Utrzymanie pieniądza powiązane jest z kosztami alternatywnymi w postaci utraconych przychodów.
Dlaczego mimo kosztów ludzie chcą utrzymywać rezerwy pieniężne?
Motywy
transakcyjny: po to by móc na bieżąco dokonywać zapłaty za zakupione dobra i usługi
przezornościowy: na pokrycie nieprzewidzianych wydatków
spekulacyjny: inwestorzy, nie widząc w danym momencie atrakcyjnych lokat będą utrzymywać pewien zasób pieniądza, czekając, aż pojawią się lokaty atrakcyjniejsze
portfelowy: podmioty bardziej ceniące bezpieczeństwo lokaty po jej dochodowości (mające awersję do ryzyka) będą wolały część swojego majątku przechowywać w postaci pieniądza.
Łączny popyt na pieniądz zależy od dochodu i stopy procentowej, ale także od szeregu innych czynników, np. przyzwyczajeń płatniczych społeczeństwa.
L= L(Y, r,…)
+ -
Podaż pieniądza; ilość pieniądza oferowana przez
Bank Centralny
banki komercyjne
Bank; wykonuje czynności bankowe, klienci ograniczeni do sektora finansowego i państwa
Organ państwa; posiada pewien zakres kompetencji i swoje miejsce w strukturze władz publicznych, ma uprawnienie administracyjne.
Funkcje banku centralnego:
bank emisyjny:
emituje pieniądz
posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego będącego prawnym środkiem
płatniczym na terenie danego kraju


(…)

… ten określany jest stopą rezerwy obowiązkowej ustaloną przez bak centralny. Podstawowe stopy procentowe NBP:
stopa referencyjna; minimalna rentowność 7 dniowych bonów pieniężnych
stopa lombardowa; stopa pożyczek o/n udzielanych bankom komercyjnym
stopa depozytowa; stopa depozytów o/n składanych przez banki komercyjne w banku centralnym stopa redyskonta weksli
stopa redyskonta weksli ( nowa od 1 stycznia 2010)

… władz publicznych, ma uprawnienie administracyjne.
Funkcje banku centralnego:
bank emisyjny:
emituje pieniądz
posiada monopol na emisję pieniądza gotówkowego będącego prawnym środkiem
płatniczym na terenie danego kraju
bank państwa:
prowadzi politykę pieniężną (zwykle celem jest stabilizacja poziomu cen)
utrzymuje rezerwy walutowe państwa
może prowadzić rozliczenia budżetu i być agentem emisji…
… wartościowe od banków, zobowiązując je do ich odkupienia (odsprzedaży) w określonym terminie w przyszłości (operacje REPO)
Rentowność możliwa do uzyskania w operacjach otwartego rynku jest zwykle kluczową stopą procentową banku centralnego. W Polsce minimalna rentowność 7 dniowych bonów pieniężnych.
Operacje kredytowo-depozytowe
stałe możliwości refinansowanie (np. kredyt lombardowy)
stałe możliwości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz