Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie - strona 1 Polityka pieniężna banku centralnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Polityka pieniężna banku centralnego
Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego.
Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa bądź podporządkowana państwu. W Polsce
funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.
Główne funkcje:

Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy. Następnie wprowadza go do obiegu
poprzez skup metali szlachetnych, walut obcych oraz w formie długu, czyli
udzielając kredytów bankom komercyjnym (w niektórych państwach również
rządowi). Jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w
danym państwie.

Bank centralny jest bankiem banków i innych instytucji finansowych. Każdy bank
komercyjny posiada w banku centralnym rachunek, na którym rejestruje rozliczenia z
innymi bankami. Bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom (przyjmuje
depozyty po tzw. stopie depozytowej oraz udziela im kredytów). Bank centralny
realizuje również transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami
międzynarodowymi.

Bank centralny jest bankiem skarbu państwa. Prowadzi rachunki instytucji
państwowych. Utrzymuje rachunki depozytowe państwa, prowadzi kasową obsługę
budżetu, obsługuje dług publiczny.
Organy NBP: Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP
Rada Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego. Jej zadaniem jest
coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala
wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku
oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej.
Instrumenty pośrednie polityki pieniężnej:
- polityka rezerw obowiązkowych - zalicza się ona do instrumentów ilościowych.
Stopa rezerw obowiązkowych określa, ile procent od każdego złotego (PLN)
zdeponowanego na rachunkach a vista lub terminowych banki komercyjne muszą
przekazać na swój rachunek w banku centralnym lub utrzymywać je w swojej kasie w
formie zapasów gotówki.
- operacje otwartego rynku - prowadzone są z bankami komercyjnymi z inicjatywy
banku centralnego. Polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych, dewiz
oraz bonów pieniężnych emitowanych na własny rachunek przez bank
centralny.Poprzez nie bank centralny ma wpływ na płynność i zdolności emisyjne
banków komercyjnych, wysokość stóp procentowych oraz efektywność
funkcjonowania rynku pieniężnego.
- transakcje depozytowo-kredytowe - W ich ramach banki komercyjne mogą
pożyczać z własnej inicjatywy pieniądze od banku centralnego. Istnieją jednak pewne
limity i warunki specjalne tych pożyczek ustalane bezpośrednio przez bank centralny,
który występuje tu jako kredytodawca ostatniej instancji. Do operacji depozytowych
natomiast, należą wszelkie lokaty na rachunku terminowym w banku centralnym,
zwane depozytami na koniec dnia.
Instrumenty bezpośrednie oddziaływania ba rynek pieniężny:
- kontrola udzielanych kredytów i stóp procentowych - zadaniem kontroli
wysokości udzielanych przez banki komercyjne kredytów jest utrzymanie podaży ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz