Banki centralne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki centralne - omówienie - strona 1 Banki centralne - omówienie - strona 2 Banki centralne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

BANKI CENTRALNE I FUNKCJE
Bank centralny- naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. Współczesna instytucja BC jest wynikiem ewolucji, która datuje się od założenia w 1694 Banku Anglii. Doprowadziła ona do zróżnicowania działania banków centralnych w różnych krajach.
Na początku swojego istnienia banki centralne były bankami prywatnymi, których głównym celem było osiągnięcie zysku. Jednak z biegiem czasu banki te zaczęto kontrolować przez państwo. Najlepszym przykładem może posłużyć Bank Anglii, który powstał jako bank prywatny w roku 1694, natomiast znacjonalizowano go dopiero w roku 1947.
Istnieją też przypadki kiedy banki komercyjne pełniły rolę banków centralnych tylko przez jakiś czas. Izraelski Bank Leumi powstał w roku 1902 jako Anglo-Palestine Company mając swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii. Po powstaniu w 1949 roku państwa Izrael pełnił funkcje banku centralnego. Dopiero w roku 1954 Bank Leumi mógł kontynuować swoją działalność komercyjną, gdyż powstał Bank of Israel, który dotychczas jest bankiem centralnym Izraela.
Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy. Następnie wprowadza go do obiegu poprzez skup metali szlachetnych, walut obcych oraz w formie długu, czyli udzielając kredytów bankom komercyjnym (w niektórych państwach również rządowi). Jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.
Bank centralny jest bankiem rozliczeniowym banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek, na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. Bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom (przyjmuje depozyty po tzw. stopie depozytowej oraz udziela im kredytów). Bank centralny realizuje również transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi
Bank centralny jest bankiem skarbu państwa. Prowadzi rachunki instytucji państwowych. Utrzymuje rachunki depozytowe państwa, prowadzi kasową obsługę budżetu, obsługuje dług publiczny. W wyjątkowych przypadkach bank centralny może udzielić państwu kredytu (w formie kredytu bezpośredniego lub zakupu skarbowych papierów wartościowych). Jednak z racji na zagrożenie inflacją, do której mogą doprowadzić tego typu transakcje, jest to obecnie bardzo rzadko stosowane rozwiązanie.
Funkcje stabilizująco-kontrolne
Bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej państwa i steruje nią za pomocą dostępnych instrumentów.
Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju, a także prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej.
Bank centralny nadzoruje działalność banków komercyjnych, dbając o bezpieczeństwo systemu bankowego.

(…)

… rezerw obowiązkowych
Polityka rezerw obowiązkowych zalicza się do instrumentów ilościowych. Stopa rezerw obowiązkowych określa, ile procent od każdego złotego (PLN) zdeponowanego na rachunkach a vista lub terminowych banki komercyjne muszą przekazać na swój rachunek w banku centralnym lub utrzymywać je w swojej kasie w formie zapasów gotówki. Rezerwie obowiązkowej przypisuje się rolę rynkowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz