Stopa depozytowa

note /search

Rada polityki pieniężnej

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484

(3,50) - stopa depozytowa (2,00) - stopa redyskonta weksli (3,75) - stopa lombardowa (5,00...

Makroekonomia - NBP 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

są oprocentowane według stopy zmiennej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej (stopy depozytowej).  Lokaty...