Stopy procentowe, LIBOR, WIBOR, WIBID - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopy procentowe, LIBOR, WIBOR, WIBID - omówienie - strona 1 Stopy procentowe, LIBOR, WIBOR, WIBID - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

STOPY PROCENTOWE W POLSCE I ICH FUNKCJE LIBOR,WIBOR,WIBID
Stopy procentowe banku centralnego decydujące znaczenie dla rynku finansowego-według nich banki określają wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Zmiany stóp procentowych są więc istotne dla klientów banków.
O poziomie stóp procentowych w Polsce decyduje obecnie Rada Polityki Pieniężnej. W zależności od sytuacji na rynku RPP podejmuje decyzje o podniesieniu lub obniżeniu stóp procentowych. W ostatnim czasie w związku m.in. ze spadkiem inflacji, obserwujemy tendencje do obniżenia oprocentowania.
Stopa Realna i nominalna:
-stopy wyznaczone przez bank centralny to stopy nominalne.
-oznaczamy je jako: (i)
-praktycznie jest ważna tylko stopa realna(sr) uwzględniająca inflacje:(ie)-oczekiwana inflacja.
-sr=i-ie
-Zatem i=sr+ie ,np. obecnie sr=6-4,5=1,5%
Najwyższe stopy procentowe w Polsce były w 2008 roku -6% w strefie Euro 4,25 a w Stanach 4,25
W 2011 roku stopy procentowe spadły w Polsce do 4,25% a inflacja do 4,5% (z 4,8 -2008rok)
Podstawowe Stopy procentowe NBP:
-stopa referencyjna -4%
-stopa lombardowa-5,5%
-stopa depozytowa -2,5%
-redyskonto weksli-4,25%
Średnia rentowność
-przetarg bonów skarbowych 52tyg.-5,18% -obligacji skarbowych 2 letnich-5,62%
-obligacji skarbowych 5letnich-5,84
-obligacje skarbowe 10letnie-6,09%
-Podstawowa stopa banku centralnego
-Stopa na rynku międzybankowym (LiBOR,WIBOR)
*Stopa kredytów prime-komercyjnych
*stopa kredytów mieszkaniowych
*stopa kredytów gotówkowych
STOPA INTERWENCYJNA-(obowiązuje od kwietnia 2006r-4%referencyjna repo)
Określa cenę pieniądza na rynku międzybankowym- według niej bank centralny organizuje interwencyjne zakupy lub sprzedaż, czyi za pomocą, których oddziałuje na rynku. Bank centralny posiada kilka istotnych narzędzi, za pomocą których oddziałuje na rynek finansowy w kraju. Narzędziem, za pomocą na bieżąco regulowanie sytuacji na rynku pieniężnym są operacje otwartego rynku. Jeśli bank centralny uzna że na rynku jest za dużo pieniędzy wówczas sprzedaje innym bankom krótkoterminowe papiery wartościowe. Jeśli natomiast w ocenie banku centralnego pieniędzy jest zbyt mało, wówczas skupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe, zasilając rynek gotówka. Operacje otwartego rynku są organizowane właśnie z inicjatywy banku centralnego i na określonych przez tę instytucję warunkach. Do określania warunków służy właśnie stopa interwencyjna. Stopa interwencyjna określa minimalne oprocentowanie operacji otwartego rynku-wpływa więc na oprocentowanie innych instrumentów. Jest nazywana także stopą referencyjną lub też stopą repo.


(…)

… oprocentowanie operacji otwartego rynku-wpływa więc na oprocentowanie innych instrumentów. Jest nazywana także stopą referencyjną lub też stopą repo.
STOPA REDYSKONTOWA-(4,25%-redyskonto weksli)określa ocenę po której bank centralny kupuje od banków komercyjnych weksle.
Według stopy redyskontowej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Banki handlowe(komercyjne) kupują od swoich klientów weksle…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz