Stopa procentowa w polityce banku centralnego- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopa procentowa w polityce banku centralnego- wykład 4 - strona 1 Stopa procentowa w polityce banku centralnego- wykład 4 - strona 2 Stopa procentowa w polityce banku centralnego- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Stopa procentowa w bankowości prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 4
Stopa procentowa w polityce banku centralnego
Do podstawowych stóp procentowych zaliczamy:
a) refinansowe stopy procentowe,
b) depozytową stopę procentową,
c) referencyjne stopy procentowe Refinansowe stopy procentowe
Wyznaczane są dla krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez banki komercyjne w banku centralnym na warunkach z góry przez bank centralny określonych . Bank centralny może wyznaczać różne formy kredytu refinansowego. Zasadniczymi jednak instrumentami jego polityki pieniężnej są kredyt redyskontowy i lombardowy
Stąd redyskontowa i lombardowa stopa procentowa banku centralnego Stopa redyskontowa
{redyskonto weksli) określa cenę, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle, które wcześniej zostały przez nie nabyte od swoich klientów. Stopa kredytu lombardowego
podobnie, jak stopa redyskontowa jest wielkością wyznaczaną przez bank centralny kredytujący banki komercyjne .
krótkoterminowy kredyt udzielany jest więc przez bank centralny pod zastaw wybranych rodzajów papierów wartościowych, z uwagi na ryzyko kredytowe musi on być zabezpieczony. Depozytowa stopa procentowa
to taka, przy której banki komercyjne mogą złożyć jednodniowy depozyt w banku centralnym dysponując wolnymi środkami.
Wyznaczana jest przez bank centralny zwykle na możliwie niskim poziomie .
Stopa depozytowa nie pełni roli stopy oprocentowania kredytu refinansowego w banku centralnym. Składany przez banki komercyjne depozyt jest formą jego rezerwy walutowej utrzymywanej w banku centralnym i wyraża zadłużenie banku centralnego wobec banków komercyjnych. Jeżeli więc bank centralny obniża poziom stopy depozytowej zmniejsza swe zainteresowanie wzrostem rezerw walutowych w sektorze bankowym i odwrotnie.
Stopa referencyjna banku centralnego
związana jest z prowadzonymi przez bank centralny operacjami otwartego rynku. bank centralny kształtuje ją wyznaczając poziom
stawki rynkowej o terminie porównywalnym z
zapadalnością podstawowych operacji otwartego
rynku Celem jej wyznaczenia są podejmowane przez bank centralny interwencje na rynku międzybankowym, służące utrzymaniu zakładanego poziomu stopy procentowej depozytów bankowych. Określa ona minimalną rentowność operacji otwartego rynku. Stopa interwencyjna
to stopa procentowa, za pomocą której bank centralny przywraca oczekiwany poziom równowagi rynku międzybankowego,


(…)

… poziomie
Wykorzystuje wtedy poziom bazowych stóp procentowych do wyznaczania dopuszczalnego pasma wahań stopy procentowej uznanej za referencyjną - bezpośrednie oddziaływanie Kształtując bazowe stopy procentowe na określonym poziomie wyznacza przedział wahań stopy oprocentowania depozytów międzybankowych
Przedziały wahań stopy procentowej na rynku międzybankowym bank centralny określa
wpływając…
… banku centralnego .
Wyznaczana przez bank centralny stopa redyskontowa jest zwykle niższa niż stopa kredytu lombardowego . wpływa na koszt pozyskania kapitału bankowego , a tym samym również poziom oprocentowania aktywów bankowych. Stawki rynku międzybankowego
Stopa procentowa depozytów międzybankowych
bid - cena przyjęcia depozytu (lokata)
offer - cena oddania depozytu (pożyczka - kredyt)
WIBOR…
… kwotowania banków przed obliczeniem zostają odrzucone.
dynamiczne średnie stawki - bez odrzucenia 2 najwyższych i najniższych kwotowań Z reguły WIBOR był kwotowany wyżej od 5 do 30 punktów bazowych (0,05% - 0,30%) niż odpowiadające im rynkowe stawki w tym dniu.
Źródła informacji o LIBOR i LIBID - Serwis Reutera, Financial Times.
Średnia arytmetyczna zaokrąglona do jednej szesnastej stawek kwotowych przez 5…
… inwestycyjnego. Udziela kredytów średnio i długoterminowych, głównie pożyczkobiorcom zaliczanym do grupy „stosunkowo biedne”. Niższe od rynkowych - odpowiadające warunkom consensusu OECD.
SEBR (Swiss Export Base Rate) - stawka kredytów eksportowych, ustalana przez szwajcarską instytucję promującą rozwój eksportu (dla kredytów we frankach szwajcarskich) - Agency of Export Risk Guarantie.
BPR (Belgium Prime Rate…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz