Polityka pieniezna,Kredyt redyskontowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniezna,Kredyt redyskontowy - strona 1

Fragment notatki:

- Kredyt redyskontowy - bank centralny odkupuje od banków komercyjnych weksle, które zostały przez nie uprzednio zdyskontowane. Bank komercyjny może przedstawić weksel do redyskonta w banku centralnym jeśli chce zwiększyć swoją płynność, aby następnie zwiększyć akcję kredytową. Bank centralny, aby zachęcić bądź zniechęcić banki komercyjne do operacji redyskonta weksli, a przez to wpłynąć na zdolność udzielania kredytów, może podwyższać lub obniżać swoją stopę redyskontową. (obecnie stopa redyskontowa wynosi - 4 % marzec 2009r.).
Znaczenie polityki redyskontowej:
podwyższenie stopy procentowej służy jako ostrzeżenie dla podmiotów gospodarczych, że bank centralny może zastosować także inne instrumenty polityki pieniężno - kredytowej, aby osiągnąć wyznaczone cele;
podwyższenie stopy redyskontowej wpływa pośrednio na wzrost kosztów kredytów udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorstwom;
oddziałuje restrykcyjnie na całość akcji kredytowej całego systemu bankowego.
- lokata terminowa banków w NBP (depozyt na koniec dnia) - NBP oferuje bankom komercyjnym możliwość składania przez nie krótkoterminowego (jednodniowego) depozytu w banku centralnym. Lokaty przyjmowane są przez bank centralny do końca dnia operacyjnego, a zwrot kwoty depozytu następuje wraz z należnymi odsetkami w następnym dniu operacyjnym. Oprocentowanie lokat (stopa depozytowa) będzie niższe od minimalnego oprocentowania operacji otwartego rynku z 28 dniowym terminem zapadalności (stopy referencyjne). Lokaty terminowe NBP pozwalają bankom komercyjnym na zagospodarowanie nadwyżek płynnych środków. W efekcie przeciwdziałają spadkowi krótkookresowych stóp na rynku międzybankowym poniżej stopy depozytowej.
Lokaty oprocentowane są wg stopy zmiennej ustalanej przez RPP. - obecnie - 2,25 % od marca 2009r.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz