Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

note /search

Prawo gospodarcze - wykłady - Upadłość likwidacyjna

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 5859

...Upadłość likwidacyjna Polega na spieniężeniu majątku upadłego przedsiębiorcy i zaspokojeniu jego wierzycieli z tak uzyskanych środków. Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym, które wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy lub każdego z jego wierzycieli. Przy czym dla przedsiębior...

Rachunkowość - wykłady - Przetwarzanie danych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Rachunkowość
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 4984

Rachunkowość to system identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej i osiągniętych wynikach służący celom sprawozdawczym i decyzyjnym różnych użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych) jest swoistym językiem którym posługuje się świat gospoda...

Portfel inwestycyjny - notatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 966
Wyświetleń: 5684

...Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie – Jurek WAE Poznań 2004 Inwestycje finansowe ryzyka finansowego – Jajuga W-wa (rozdz. 4 i 5) Łuniewska M. „wykorzystanie

Finanse Publiczne - Segmenty sektora finansów publicznych

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 13307

Pochodzi z wykładów prowadzonych przez dr Jolanta Ciak. Wykłady prowadzone były na studiach magisterskich. Notatka zawiera 29 stron materiału z przedmiotu finanse publiczne i jest zapisana w formacie .doc. Notatka zawiera kompletne definicje, wykresy oraz schematy. Materiał ren będzie idealny do po...

Zarządzanie jakością - omówienie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 3591

Zarządzanie jakością Literatura: -Urbaniak zarządzanie jakością teoria i praktyka -Urbaniak zarządzanie jakością środowiskiem oraz bezpieczeństwem praktyce gospodarczej -Kraszewski zarządzanie jakością koncepcje metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu -Runmler podnoszenia ...

Zarządzanie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2891

Informacje zawarte w notatce to: kontrowersje współczesnej teorii osobowości, zagadnienia psychologii osobowości, sposoby badania osobowości, podstawowe metafory opisujące osobowość. Zachowania organizacyjne . zagadnienia do samodzielnego opanowania:1. Co nazywamy osobowością - typy i rodzaje...

Controlling,Marketing i dystrybucja

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

Marketing i dystrybucja; Wykazywanie kto jest najlepszym klientem przedsiębiorstwa staje się często możliwe wtedy gdy następuje przeniesienie punktu ciężkości w kalkulacji rachunkowej produktu i produkcji na klientó, sprzedaz i kanały dystrybucji. Wymaga to jednak przypisywania przychodów i kosztó...

Controlling,Systematyzacja controllingu

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

Systematyzacja controllingu: A) Wg funkcji działów przedsiębiorstwa Controlling projektów (zarządzanie projektami) Controlling badań i rozwoju Controlling produkcji Controlling marketingu Controlling zasobów ludzkich Controllin...

Controlling,Zakres i funkcje oceny o_rodków i odpowiedzialno_ci

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735

Zakres i funkcje oceny ośrodków i odpowiedzialności cd. narzędzia controllingu: pomiar wyników musi być dostosowany do potrzeb pomiar wyników musi być oparty na wymiarach krótko - długoterminowych połączenie mierników- np.nie tylko księgowych należy uwzględnić wyniki, które maja funkcję ostrzega...

Polityka pieniezna ,kredyt lombardowy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

- Kredyt lombardowy - jest udzielany przez Bank centralny bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy (kilkudniowe) pod zastaw papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje rządowe, weksle). Kredyt ten jest narzędziem wspierania i regulowania bieżącej płynności płatniczej banków komercyjnych. S...