Controlling,Systematyzacja controllingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling,Systematyzacja controllingu - strona 1

Fragment notatki:

Systematyzacja controllingu:
A) Wg funkcji działów przedsiębiorstwa
Controlling projektów (zarządzanie projektami)
Controlling badań i rozwoju
Controlling produkcji
Controlling marketingu
Controlling zasobów ludzkich
Controlling logistyki
Controlling finansów
B) W/g znaczenia/zakresu
1)Controlling operacyjny:
Sterowanie zyskiem
Zapewnienie płynności finansowej
Tworzenie rezerw finansowych
Metody i narzędzia na poziomie operacyjnym:
Metody analizy metodą ABC
Analiza wielkości obszaru zamówień
Analiza wielkości sprzedaży
Analiza progu rentowności (wybór wariantu technologicznego)
Analiza wrażliwości (zmiany parametrów projektu)
Metody optymalizacji wielkości partii
Analiza rabatów
Analiza kosztów
2)Controlling strategiczny:
a).Formułowanie prawidłowych zadań strategicznych oraz kontrola i sterowanie w zakresie ich osiągania
b).Tworzenie warunków zapewniających długookresowe formy jej rozwoju.
Analizy i narzędzia na poziomie strategicznym :
Produkować czy kupować?
„krzywa doświadczenia” (uczenia)
analizy portfelowe
analiza luki strategicznej
metody badania ryzyka finansowego
analiza wrażliwości
planowanie kapitału pracowniczego
planowanie pasywów bieżących
planowanie wzrostu przedsiębiorstwa w wybranych obszarach (określenie docelowej struktury kapitału)
Planowanie strumieni gotówki w przdsięwzięciach inwestycyjnych;
Narzędzia controllingu:
-I- wyznaczanie celów
Wg szczebli celów (poziomów celów)
misja
cele strategiczne,( faktyczne oraz operacyjne)
Zasady ogólne przy wyznaczaniu celów.
1)Finansowe i nie finansowe
Budowla planów rocznych
Zestawienie planu dla całego przedsiębiorstwa
Wyróżnienie celów przedsiębiorstwa Podział ogólnego planu na plany cząstkowe dla poszczególnych ośrodków odpowiedzialności.(kapitał własny, wielkość przychodów, zysku, rentowność)
2)Cele powiązane ze szczeblem
3)Cele powinny być ze sobą związane
4)Budżety przekładają strategie na konkretne plany cząstkowe.
B) Świadomość sprzyjająca wzrostowi, zapewniająca rozwój przedsiębiorstwa.
-II- budżetowanie:
Budżet- stanowi plan działania zapewniający przydział środków odpowiedniej wysokości na jego realizacje, wyrażony w formie ilościowej i wartościowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz