Controlling operacyjny- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling operacyjny- opracowanie - strona 1 Controlling operacyjny- opracowanie - strona 2 Controlling operacyjny- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Controlling operacyjny
2.1. Definicja i zakres controllingu operacyjnego
Controlling operacyjny jest powiązany z controllingiem strategicznym i razem z nim tworzy całościowy system, oznacza to, iż nie można go traktować jako odrębnego i niezależnego działu tej dziedziny. Controlling operacyjny nastawiony jest na regulację wewnętrznych procesów potrzebnych do kontroli i sterowania zyskiem przedsiębiorstwa w krótkim okresie. Decyzje dotyczą bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Najważniejsze cele tej gałęzi controllingu to: płynność, rentowność oraz efektywność przedsiębiorstwa. Ostateczne efekty można mierzyć za pomocą różnego rodzaju wskaźników oraz mierników. Do głównych zadań controllingu operacyjnego należą: sterowanie wynikiem, planowanie płynności, kontrola rentowności, jak również poprawa wykorzystania istniejących zasobów. Proces controllingu operacyjnego polega na przekształceniu najważniejszych planów strategicznych w plany operacyjne. Plany te muszą być odpowiednio dopasowane do części, z których składa się przedsiębiorstwo. Do najważniejszych instrumentów controllingu operacyjnego należą: krótkookresowy rachunek kosztów i wyników, analiza punktów krytycznych, budżetowanie oraz wskaźniki ekonomiczne. 2.2. Krótkookresowy rachunek kosztów i wyników
Tradycyjny rachunek kosztów i wyników oparty o koszty pełne nie dostarcza odpowiednich informacji zawierających dotyczących ponoszonych kosztów oraz osiąganych wyników. Tego typu informacje są użyteczne na potrzeby sprawozdań finansowych jak również podejmowania decyzji o charakterze długookresowym. Wykorzystywany w controllingu operacyjnym jest krótkookresowy rachunek kosztów i wyników, który można określić jako rachunek kosztów zmiennych. Opiera się on na podziale kosztów na stałe i zmienne. Koszty stałe są niezależne od wielkości produkcji, natomiast koszty zmienne są do niej proporcjonalne. Koszty zmienne powinny być rozliczane na poszczególne asortymenty produktów, natomiast stałe mają charakter bezwzględnie stały w określonych przedziałach wielkości produkcji. Bardzo istotny problem związany z rachunkiem kosztów stanowi sposób podziału kosztów całkowitych na zmienne oraz stałe. Zagadnienie to nie zostało uregulowane przepisami prawa i powinno być rozpatrywane z punktu widzenia konkretnego przedsiębiorstwa.
Aby móc sporządzić krótkookresowy rachunek wyników niezbędne jest przyjęcie odpowiednich założeń:
Przychód ze sprzedaży produktów jest proporcjonalny do ilości sprzedanych produktów.
Wzór 1
Przychód ze sprzedaży produktów
S = p x Q
Gdzie:
S - przychód ze sprzedaży produktów
p - cena sprzedaży produktów


(…)

… do roku, dla kilku kolejnych okresów.
2.5. Wskaźniki finansowe
Wskaźniki finansowe są relacjami miedzy różnymi zjawiskami finansowymi, jak również innymi kategoriami ekonomiczno-finansowymi. Zastosowanie wskaźników finansowych w controllingu ma na celu znalezienie powiązań ilościowych występujących pomiędzy różnymi zjawiskami finansowymi.
Istotne jest dobierając wskaźniki zwrócenie uwagi na ich właściwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz