Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych

note /search

Controlling operacyjny- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2499

Controlling operacyjny 2.1. Definicja i zakres controllingu operacyjnego Controlling operacyjny jest powiązany z controllingiem strategicznym i razem z nim tworzy całościowy system, oznacza to, iż nie można go traktować jako odrębnego i niezależnego działu tej dziedziny. Controlling operacyjny nas...

Controlling strategiczny- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1393

Controlling strategiczny Istota controllingu strategicznego Głównym celem controllingu strategicznego jest zapewnienie przedsiębiorstwu długofalowego rozwoju oraz niezbędnego potencjału umożliwiającego realizację tego zamierzenia. Controlling strategiczny ma za zadanie wspomagać kierownictwo firmy...