Rodzaje controllingu2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4375
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje controllingu2 - strona 1 Rodzaje controllingu2 - strona 2 Rodzaje controllingu2 - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje controllingu strategiczny
operacyjny
scentralizowany
zdecentralizowany
controlling zasobów przedsiębiorstwa
controlling funkcjonalny (funkcyjny)
Cechy podsystemu Controlling operacyjny Controlling strategiczny Szczebel zarządzania
Zarządzanie operacyjne i strategiczne
Zarządzanie strategiczne
Cele controllingu
Zapewnianie rentowności, płynności i sprawności działania
Utrzymania(poprawa) pozycji osiągnięcie wzoru wartości przedsiębiorstwa
Horyzont czasowy
Krótkookresowy i średniookresowy
Długookresowy i perspektywiczny
Poziom planowania
Planowanie operacyjne i taktyczne, budżetowanie
Planowanie strategiczne
Rodzaj kontroli
Kontrola wykonania budżetu
Kontrola strategiczna (system wczesnego ostrzegania)
Rodzaj oddziaływania
Koordynacja i regulacja
Dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniu
Rozpatrywanie relacji
Przychody-koszty
Wpływy-wydatki
Szanse-zagrożenia
Mocne strony-słabe strony
Wymiar informacji
Wielkości wymierne ,ilościowe
Wielkości niewymierne ,jakościowe
Przedmiot zadań
Efektywne wykorzystanie zasobów
Rozwój przedsiębiorstwa
Stopień sformalizowania działań
Działania bardziej sformalizowane
Działania mniej sformalizowane
Specyfika działań
Działania rutynowe
Działania innowacyjne
Hasło przewodnie
„robić rzeczy właściwie”
„robić rzeczy właściwe”
Controlling scentralizowany - funkcje controllingu są realizowane przez dział controllingu są realizowane przez dział controllingu w odniesieniu do wszystkich oddziałów działalności przedsiębiorstwa
Controlling zdecentralizowany - funkcje controllingu są podejmowane w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
Controlling gospodarki środków trwałych - podporządkowany jest etapom cyklu życia danego środka trwałego w fazie inwestowania, użytkowania i wycofania z eksploatacji ,dostarcza odpowiednich informacji kosztowych oraz opracowuje dane techniczne, celem jego jest poprawa stopnia wykorzystania ST Controlling gospodarki materiałowej -- jego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu nieprzerwanego zaopatrzenia w krótkim i długim okresie, związane jest to z dążeniem do obniżenia kosztów związania kapitału poprzez redukcje wielkości zapasów, jego ważnym instrumentem jest budżetowanie kosztów materiałów, magazynowania oraz kosztów działu zaopatrzenia


(…)

….
Controlling personalny
Controlling personalny umożliwia jak najlepsze wykorzystanie personelu, tak kształtując pracę osób zatrudnionych, aby pomnażać wartość i sukces przedsiębiorstwa, podstawowym zadaniem controllingu personalnego jest kontrola skutków podjętych decyzji personalnych, które dotyczą procesu zatrudniania i zwalniania pracowników struktury zatrudnienia systemu wynagradzania wykorzystania czasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz