Rodzaje controllingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje controllingu - strona 1 Rodzaje controllingu - strona 2 Rodzaje controllingu - strona 3

Fragment notatki:


Uwzględniając szczebel zarządzania oraz horyzont czasowy wyróżniamy controlling strategiczny i operacyjny.
Controlling strategiczny podporządkowany jest zarządzaniu strategicznemu i działa w długim horyzoncie czasowym, pomaga on znaleźć cele i odpowiada na pytanie czy robimy właściwe rzeczy. Controlling operacyjny związany z zarządzaniem operacyjnym, krótki horyzont czasowy, pomaga osiągnąć cele, odpowiada na pytanie czy robimy rzeczy właściwie. Controlling scentralizowany - funkcje controllingu są realizowane przez dział controllingu w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa
Controlling zdecentralizowany - funkcje controllingu są podejmowane w poszczególnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
Controlling zasobów przedsiębiorstwa - celem controllingu zasobów jest optymalizacja efektywności ich wykorzystania ( majątkowe, kapitałowe, osobowe)
Controlling gospodarki środkami trwałymi - podporządkowany jest etapom cyklu życia danego środka trwałego: w fazie inwestowania, użytkowania i wycofania z eksploatacji. Jego celem jest dostarczenie odpowiednich informacji kosztowych oraz opracowanie danych technicznych, jego celem jego jest poprawa stopnia wykorzystania ŚT Controlling gospodarki materiałowej - jego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu nieprzerwanego zaopatrzenia materiałowego w krótkim i długim okresie. Związane jest to z dążeniem do obniżenia kosztów związania kapitału poprzez redukcje wielkości zapasów, jego ważnym instrumentem jest budżetowanie kosztów materiałów, magazynowania oraz kosztów działu zaopatrzenia
Controlling gospodarki zasobami ludzkimi -powinien wspierać etap pozyskiwania personelu ,jego rozwój i motywowanie, marketing personalny oraz proces zwolnienia pracowników. Celem jego jest optymalizacja zasobów ludzkich w sensie kosztowym jak i jakościowym Controlling gospodarki zasobami finansowymi - koncentruje się na zapewnieniu płynności oraz równowagi finansowej przedsiębiorstwa !!! Egzamin - źródła koncepcji controllingu, rozwój koncepcji, istota controllingu, definicje controllingu porównanie controllingu i zarządzania, rodzaje Controllingu, wymień cechy controllingu statystycznego itp. Rodzaje controllingu funkcyjnego: Controlling działalności badawczo rozwojowej Wspomaga zarządzanie w działaniach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa których praca jest podstawą sukcesu każdej firmy, dotyczy bowiem projektowania i wprowadzania do produkcji nowych wyrobów w taki sposób aby spełniały normy jakościowe były atrakcyjne cenowo, oraz zaspokajały potrzeby potencjalnych klientów.


(…)

… pośrednie koszty produkcji (stałe koszty wydziałowe), koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
Istota problemu w rachunku kosztów zmiennych jest właściwy sposób podziału kosztów całkowitych na koszty zmienne i koszty stałe. Analiza punktów krytycznych (analiza progu rentowności BEA, analiza zależności CVP)
Analiza CVP sprowadza się do badania relacji pomiędzy kosztami a rozmiarami produkcji…

Kontrola procesu realizacji strategii
Sporządzanie raportów i sprawozdań
Zapewnienie współdziałania pracowników ramach powyższych procesów
Instrumenty controllingu operacyjnego:
Krótkookresowy rachunek kosztów i wyników (rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów bezpośrednich)
Rachunek kosztów zmiennych oparty jest na podziale kosztów własnych produktów ze względu na ich zmienność, tzn…
… procesów technologicznych w zakresie czasu ich trwania i zapotrzebowania na zasoby, analiza produktywności czynników wytwórczych, budżetowanie i analiza kosztów wytwarzania.
Controlling personalny
Podstawowym zadaniem controllingu personalnego jest kontrola skutków podjętych decyzji personalnych, które dotyczą procesu zatrudniania i zwalniania pracowników, struktury zatrudnienia, systemu wynagradzania…
polityki podatkowej w przedsiębiorstwie, której głównym celem jest zarządzanie podatkami w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych i unikanie ryzyka podatkowego. Controlling ten skupia się na dwóch aspektach: minimalizacja nieprawidłowości podatkowych i maksymalizacji korzyści podatkowych . Controlling zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Centrum zainteresowania jest wycena przedsiębiorstwa - dokonywanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz