Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. - strona 1 Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. - strona 2 Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. - strona 3

Fragment notatki:

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. Gdańsk 2012 Wstęp Controlling pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, bo na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie nim było bardzo niewielkie, natomiast od paru lat rozpowszechnia się on bardzo szybko. Konsekwencją tego jest wzrastające zapotrzebowanie rynku pracy na zatrudnianie osób na stanowiskach controllerów. W związku z tym warto dokładnie przyjrzeć się uczelniom państwowym, które w swej ofercie edukacyjnej udostępniają wiele atrakcyjnych kierunków i specjalizacji związanych z controllingiem. Aby dobrze wybrać ścieżkę kształcenia oraz kariery, warto na początku przyjrzeć się sylwetce wzorcowego controllera.
Trzeba podkreślić, że stanowisko controllera jest z jednej strony niezmiernie ciekawym wyzwaniem, ale z drugiej to szereg wymagań, znaczny zakres obowiązków. Obecnie controller postrzegany jest jako partner biznesowy, pełni w przedsiębiorstwie funkcje koordynacyjno-nadzorcze i wspierająco-doradcze. Jest powoływany do wyszukiwania dróg wiodących do celów określonych w strategii firmy. Controller nie jest odpowiedzialny za osiągany zysk ekonomiczny, ale udziela odpowiednich instrukcji w jaki sposób go osiągnąć. Jest postrzegany jako doradca zarządu, a jego podstawowym zadaniem jest fachowa interpretacja liczb, relacji i związków o charakterze gospodarczym. Jak widać zakres obowiązków controllera jest bardzo szeroki. Jest to stanowisko ważne, związane z dużą odpowiedzialnością. Te czynniki tworzą dwa zasadnicze zbiory wymagań, które odnoszą się do cech osobowości controllera oraz jego przygotowania zawodowego. Wymagania dotyczące cech osobowości to zdolności analityczne, umiejętność przekonywania, gotowość do współpracy, umiejętność pracy grupowej, predyspozycje do kierowania ludźmi, inicjatywa i zaangażowanie oraz umiejętność przyjmowania różnych perspektyw postrzegania rzeczywistości. Z kolei wymagania dotyczące przygotowania zawodowego controllera obejmują znajomość koncepcji, instrumentów i technik ekonomiki przedsiębiorstwa. Niezbędna jest gruntowna wiedza o systemach rachunku kosztów, koncepcjach planowania i budżetowania, zagadnieniach bilansowania, rachunku inwestycyjnego i rachunku gospodarności. W pracy na tym stanowisku konieczna jest także wiedza informatyczna, związana z zastosowaniem techniki komputerowej. Wzorcem controllera staje się więc osoba o otwartym umyśle, która potrafi dostrzec i zidentyfikować najważniejsze informacje, szybko i skutecznie je analizować oraz przedstawić je zainteresowanym podmiotom.


(…)

…, która pomoże mu w osiągnięciu celów zawodowych. Polskie uniwersytety, akademie ekonomiczne i politechniki mogą pomóc w obraniu właściwej ścieżki zawodowej przyszłym controllerom. Z obszernego wachlarza uczelni państwowych warto wybrać te najbardziej prestiżowe, oferujące najlepsze szkolenie w dziedzinie controllingu. Z pewnością należą do nich Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Łódzka i Politechnika Gdańska.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje specjalność : Rachunkowość zarządcza i controlling. Absolwenci specjalności nabywają praktyczne umiejętności dotyczące wykorzystywania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania, stosowania rożnych instrumentów rachunkowości…
… controllingu i zarządzania finansami są predysponowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach w działach finansów, controllingu, analiz lub rachunkowości zarządczej, bądź w firmach konsultingowych. Znajomość zagadnień finansów oraz nowoczesnych metod zarządzania nimi pozwala zarazem na zatrudnienie w sektorze usług finansowych - bankach, funduszach inwestycyjnych oraz firmach ubezpieczeniowych. Absolwenci…
… zarządczej, bądź w firmach konsultingowych. Znajomość zagadnień finansów oraz nowoczesnych metod zarządzania nimi pozwala zarazem na zatrudnienie w sektorze usług finansowych - w bankach, funduszach inwestycyjnych oraz firmach ubez­pieczeniowych.
Na specjalności Controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw kształci się specjalistów w zakresie szeroko rozumianego controllingu oraz metod i instrumentów…
… nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem tego są przedmioty poruszające zarówno ogólne zagadnienia controllingu (controlling operacyjny, controlling strategiczny) oraz controllingu funkcyjnego (controlling personalny, controlling projektów i inwestycji, controlling finansowy, controlling produkcji), przedmioty związane z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa (rachunek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz