Budżet jako instrument zarzadzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3619
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet jako instrument zarzadzania - strona 1

Fragment notatki:

Budżet (ang. Budget) - plan działania, prezentujący sposób alokacji zasobów, wyrażony w formie ilościowej (jednostki naturalne), lub wartościowej (jednostki pieniężne), sporządzany na okres roku, bądź okresy krótsze, przyjęty (zaakceptowany) do realizacji, stworzony i realizowany przy udziale pracowników poszczególnych szczebli zarządzania, bieżąco kontrolowany i modyfikowany.
Budżetowanie - system planowania i kontroli wielkości ekonomicznych w jednostce gospodarczej; określa sposoby osiągania założonych celów, motywowanie osób odpowiedzialnych oraz kontrolę przebiegu i ocenę realizacji.
Cele procesu budżetowania:
określenie sposobu osiągnięcia założonych celów w przyszłości;
kontrola przebiegu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ocena wyników działalności całej jednostki i jej ośrodków odpowiedzialności.
koordynacja działań różnych komórek (ośrodków odpowiedzialności - ogniwa wydzielone w strukturze jednostki gospodarczej ponoszące odpowiedzialność za określone zadania, np.: za koszty, za wyniki, za przychody, za inwestycje) oraz procesów występujących w przedsiębiorstwie;
motywowanie osób odpowiedzialnych za poszczególne ośrodki odpowiedzialności do realizacji założeń przedstawionych w budżecie.
Metody tworzenia budżetu
Ze względu na częstotliwość tworzenia budżetu, możliwe jest zastosowanie:
budżetowania kroczącego,
budżetowania niemającego charakteru kroczącego (budżetowanie statyczne).
Ze względu na podstawę przyjętą do ustalania wielkości budżetowych można mówić o:
budżetowaniu przyrostowym,
budżetowaniu "od zera".
Ze względu na zakres uczestnictwa pracowników proces tworzenia budżetu wiodącego może przyjmować formę:
budżetowania odgórnego,
budżetowania partycypacyjnego.
Elementy budżetu
Budżet główny (wiodący, zasadniczy, ang. Master Budget) zawiera szereg logicznie ze sobą powiązanych budżetów cząstkowych:
Budżet operacyjny:
Budżet sprzedaży.
Budżet produkcji.
Budżet kosztów materiałowych.
Budżet zakupu materiałów.
Budżet kosztów robocizny.
Budżet kosztów stałych:
kosztów wydziałowych,
kosztów zarządu,
kosztów sprzedaży.
Budżet wydatków inwestycyjnych.
Sprawozdania finansowe pro forma.
Rachunek zysków i strat.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
Bilans.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz