Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Dynamika życia w podregionach

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
 • Statystyka
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2492

in. zagadnienia takie jak: dane statystyczne, charakterystyki opisowe zmiennych: przyrost, stopa, mieszkania; modele regresji i ich analiza. WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE DYNAMIKA ŻYCIA W PODREGIONACH Analiza statystyczna na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2009...

Teorie zarządzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Dorota Krerowicz
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2611

Jest to referat składający się z 26 stron. Po przeczytaniu go dowiemy się, co uważali kolejno: Fryderyk Winslow Taylor, Harrington Emerson, Henry Laurent Gantt, Henry Ford, Mary Parker Follett, Henri Fayol Le Chatelier. Oprócz tego poznamy poglądy polskich teoretyków, takich jak Karol Ada...

Prawo Gospodarcze test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Monika Szaraniec
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 9093

1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników: a) Tak, b) Nie, c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. 2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona: a) W zwykłej formie pisemnej, b) W formie aktu notarialnego, c) W zwykłej formie pisemn...

Kalkulacja Kosztów - zyżycie zasobow

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Małgorzata Mazur
 • Rachunkowość
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2100

...Koszty to zużyte w działalności gospodarczej : zasoby majątku trwałego (środki trwałe i WNiP), zasoby majątku obrotowego; Ponoszenie przez jednostkę kosztów ma na celu wytworzenie produktów. Akceptację rynku znajduje jednak tylko uzasadnione zużycie zasobów gospodarczych. Zużycie zasobów pr...

Otoczenie Marketingowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr inż. Dominika Woźny
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3360

...Otoczeniem marketingowym nazywamy czynniki całkowicie lub w przeważającej mierze niezależne od przedsiębiorstwa mające wpływ na jego działalność marketingową... Działy: Finansów - znajdowanie i wykorzystywanie funduszy na realizację planu marketingowego Badawczo-rozwojowy - projektowanie...

Prawa zobowiązaniowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Katarzyna Gajda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2352

...PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE Prawa obligacyjne różnią się od praw rzeczowych, tym że: 1) obejmują korzystanie ze wszystkich dóbr ( w tym także rzeczy) i usług 2) są ukształtowane jako prawa względne, skuteczne tylko pomiędzy stronami. PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE – PRAWA WZGLĘDNE ZASADA - Stosunek ...

Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 3885
Wyświetleń: 11109

...Motywy prawne (polityczne) mają charakter formalnych uwarunkowań decyzji przedsiębiorstwa dotyczących ewentualnej internacjonalizacji swej działalności. Wyraża się to w tworzeniu przez system władzy politycznej odpowiedniego porządku prawnego, wyznaczającego ramy dopuszczalnych i możliwych za...

Marketing - cena

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2870

Polityka Cenowa Polityki cenowe to sposób myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Cele polityki cenowej: • Wzrost sprzedaży • Wzrost zysku • Status Quo- stabilność układu rynkowego, stworzenie dobrego wizerunku wokół ich działań Czynniki polit...

Pytania i opracowane odpowiedzi do egzaminu

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Śliwa
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4312

dr hab. Kazimierz Śliwa. Notatka składa się z 11 stron. 1. Co to jest strategiczne zarządzanie i czym sie ono różni od zarządzania “niestrategicznego”? Strategia –forma wiązania obecnego stanu rzeczy z przyszłym stanem rzeczy. Strategiczne zarządzanie – występuje wtedy kiedy my musimy przewid...

Rynki Finansowe - test - Wierzytelność pieniężna

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Wiesław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 749
Wyświetleń: 7903

Test wielokrotnego wyboru u dr Wiesława Szydło WSZIB Kraków. Test zawiera 158 odpowiedzi (na 17 stronach). Dokument porusza zagadnienia takie jak: papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne, weksel, weksel trasowany, weksel in blanco, weksel handlowy, bony skarbowe, obligacje komunalne, emitent, ...