Otoczenie Marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3542
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie Marketingowe - strona 1 Otoczenie Marketingowe - strona 2 Otoczenie Marketingowe - strona 3

Fragment notatki:...Otoczeniem marketingowym nazywamy czynniki całkowicie lub w przeważającej mierze niezależne od przedsiębiorstwa mające wpływ na jego działalność marketingową...

Działy:
Finansów - znajdowanie i wykorzystywanie funduszy na realizację planu marketingowego
Badawczo-rozwojowy - projektowanie bezpiecznych i atrakcyjnych produktów
Zaopatrzenia - uzyskiwanie dostaw
Produkcji - wytworzenie pożądanej ilości produktów o odpowiedniej jakości
Księgowości - pomiary dochodów i kosztów, aby wskazać marketingowi, czy należycie osiąga cele...

Dostawcy - są to firmy, które dostarczają niezbędne surowce do produkcji dóbr i usług. Są to także osoby, firmy i organizacje, dzięki którym firma może prawidłowo funkcjonować (np. właściciel budynku, w którym mieści się firma)...

...Otoczenie ekonomiczne - obejmuje obszerny zestaw różnorodnych czynników, które wpływają na rozmiary i strukturę popytu reprezentowanego przez wszystkich nabywców. Czynniki te to między innymi:
Poziom i dynamika produktu narodowego brutto,
Ogólny poziom i struktura zamożności społeczeństwa
Polityka pieniężna państwa i system podatkowy,
Poziom cen,
Koniunktura gospodarcza (stopa wzrostu, rozmiar bezrobocia)...

Postęp technologiczny stwarza zupełnie nowe możliwości rozwiązania takich kluczowych problemów jak:

kształtowanie nowych produktów,
stosowanie efektywnych sposobów obsługi nabywców,
zwiększanie wydajności logistycznego zaplecza działań marketingowych,
przezwyciężanie barier związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą...
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz