Wprowadzenie do marketingu usług publicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do marketingu usług publicznych - strona 1 Wprowadzenie do marketingu usług publicznych - strona 2 Wprowadzenie do marketingu usług publicznych - strona 3

Fragment notatki:


Od marketingu sfery  Od marketingu sfery  wytwórczej do marketingu  wytwórczej do marketingu  usług publicznych usług publicznych 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Przedsiębiorstwo na rynku Podstawy marketingu , praca zb. pod red.  3. Segmentacja rynku i jej znaczenie w marketingu J.Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków  4. Instrumenty realizacji marketingu w przedsiębiorstwie  2009 (lub wcześniejsze). (marketing - mix) - wprowadzenie – Produkt – Cena – Dystrybucja – Promocja 5. Marketingowy system informacji i badania  marketingowe ORIENTACJ Podstawowe fazy rozwoju orientacji  PRODUKTOWA przedsiębiorstwa na rynku WiąŜe się z ogólnym przyspieszeniem rozwoju  Orientacja   gospodarczego w II połowie XIX w. ORIENTACJE W  ORIENTACJA -odkrycia i wynalazki w dziedzinie technologii i    produkcyjna SPRZEDAśOWA organizacji produkcji, DZIAŁALNOŚCI  - produkcja masowa, - obniŜenie kosztów jednostkowych; PRZEDSIĘBIORSTWA  - poszerzenie rynków zbytu RYNEK: Stosunkowo ubogi asortyment produktów,  NA RYNKU zaspokajane były jedynie podstawowe potrzeby ludności,  ORIENTACJA popyt przewyŜszał podaŜ - RYNEK SPRZEDAWCY GŁÓWNA UWAGA PRZEDSI MARKETINGOWA ĘBIORSTWA: Organizacyjne i  techniczne problemy wytwarzania oraz zaopatrzenia  materiałowego i technicznego, zbyt jest problemem  drugorzędnym. "JAK WYTWORZYĆ DUśO I TANIO, ABY WYRÓB BYŁ DOSTĘPNY  MARKETING SZEROKIEMU GRONU NABYWCÓW I UZYSKAĆ PRZEWAGĘ KOSZTOWĄ  STRATEGICZNY NAD KONKURENTAMI PRZY ZACHOWANIU WYMAGANEJ STARANNOŚCI  WYKONANIA PRODUKTU" Fazy rozwoju orientacji przedsiębiorstwa  Podstawowe fazy rozwoju orientacji  na rynku przedsiębiorstwa na rynku Przechodzenie do orientacji marketingowej wiąŜe się z wejściem krajów  wysoko rozwiniętych do fazy "społeczeństwa obfitości"(lata 50-te w USA i  nieco później w Europie Zachodniej): - powojenny boom gospodarczy Szybki wzrost podaŜy doprowadza do pojawienia się  Orientacja  - szybki wzrost produkcji BARIER POPYTOWYCH (USA-lata 20-te, Europa Zachodnia - sprzedaŜowa - nasilenie procesów innowacyjnych I połowa lat 50-tych) - szybki wzrost dochodów społeczeństwa i wielkości          RYNEK: Gwałtownie rośnie jego znaczenie, wzrasta  funduszu swobodnej decyzji nasycenie i zaostrza się konkurencja, m.in. poprzez  Orientacja  RYNEK: Staje się w pełni RYNKIEM KONSUMENTA, pojawiają się RYNKI tworzenie substytutów dotychczasowych produktów i  PONADNARODOWE I GLOBALNE marketingowa poszerzenie oferty asortymentowej,  GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: potrzeby i wzorce zachowań  obecnych i potencjalnych NABYWCÓW (POZNANIE I KREOWANIE) oraz  GŁÓWNA UWAGA PRZEDSIĘBIORSTWA: W dalszym ciągu  innych uczestników rynku, podporządkowanie im doboru celów oraz środków  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz