Otoczenie marketingowe - Makro otoczenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie marketingowe - Makro otoczenie - strona 1 Otoczenie marketingowe - Makro otoczenie - strona 2

Fragment notatki:

Otoczenie marketingowe- struktura, makro i mikro otoczenie Otoczenie interpretuje się jako zbiór zewnętrznych obiektów i sił które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie pozytywnych transakcji z otoczeniem. Analiza otoczenia na poziomie przedsiębiorstwa polega na kontrolowaniu, interpretowaniu oraz przewidywaniu zdarzeń, zjawisk i tendencji wykraczających poza podstawową analizę klientów, rynku oraz konkurencji, wykonywaną rutynowo przez większość przedsiębiorstw. Makro otoczenie Oznacza ten obszar otoczenia firmy na którego zmiany przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Otoczenie dalsze tworzy zespół warunków funkcjonowania firmy wynikający z tego że działa ono w określonym otoczeniu. W otoczeniu dalszym wyróżnia się 6 grup czynników: Demograficzne, społeczno-kulturowe, polityczno-prawne, ekonomiczne, technologiczne, przyrodnicze. Demograficzne: struktura-Wiek, poziom wykształcenia, gospodarstwo domowe. Globalizacja konsumpcji Globalizacja jest unifikacją wzorców zachowań klientów a tym samym stylu życia nazwana jest globalizacją konsumpcji. Proces ten spowodował rozwój marketingu globalnego. Czyli ze konsumenci z różnych części świata potrzebują podobnych dóbr i usług by zapewnić sobie udane życie( np. samochody, elektronika, piwo, napoje gazowane fast-food, jensy, telefony komórkowe, oraz cały szereg innych usług itp. Czynniki polityczno- prawne Transformacja ustrojowa( zmian przepisów prawa- np. jak Polsk weszła do UE) Czynniki ekonomiczne Stopa wzrostu gospodarczego, stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, wahania kursu walut, poziom inflacji, stopa procentowa, stopa bezrobocia, poziom obciążeń podatkowych. Mikro otoczenie To takie wskaźniki na które firma może wpływać tzw zmieniać je i kształtować. Cechą charakterystyczną otoczenia bliższego jest sprzężenie zwrotne jakie zachodzi między jego elementami a przedsiębiorstwem. Podmioty otoczenia konkurencyjnego oddziałują na przedsiębiorstwo, ale też przedsiębiorstwo ma możliwość aktywnego reagowania na bodźce płynące z otoczenia. Elementy: dostawy, pośrednicy marketingowi, nabywcy, istniejący i potencjalni konkurenci, firma, inne podmioty. Pośrednicy marketingowi to…. Tego na egzaminie nie będzie Michael porter wymyślił 3 strategie konkurencji. Strategia wiodącej pozycji kosztowej - przedsiębiorstwo dąży do jak najniższego poziomu kosztów produkcji oraz dystrybucji w celu sprzedaży swoich produktów po cenach niższych od konkurencji aby w ten sposób uzyskać duży udział w rynku. Strategia dyferencjacji - firma rozbudowuje asortyment produktów przy jednoczesnym różnicowaniu programów marketingowych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz