Teorie zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie zarządzania - strona 1 Teorie zarządzania - strona 2 Teorie zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Jest to referat składający się z 26 stron.

Po przeczytaniu go dowiemy się, co uważali kolejno: Fryderyk Winslow Taylor, Harrington Emerson, Henry Laurent Gantt, Henry Ford, Mary Parker Follett, Henri Fayol Le Chatelier.

Oprócz tego poznamy poglądy polskich teoretyków, takich jak Karol Adamiecki, Edwin Hauswal, Zygmunt Rytel, Stanisław Bieńkowski.

Poznamy szkoły organizacji oraz ich ewolucje. Dowiemy się, na czym polegała szkoła stosunków międzyludzkich, badań operacyjnych, systemów społecznych, neoklasycystyczna i systemowa.

EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Spis treści:
Rozdział I Klasycy myśli organizatorskiej Rozdział IKlasycy myśli organizatorskiej
Nauka o organizacji zaczęła kształtować się na przełomie XIX i XX wieku pod wpływem rewolucji przemysłowej. Wynalazki techniczne wywołały daleko idącą mechanizacje pracy fizycznej i doprowadziły do rozrostu przedsiębiorstw, niewielkie warsztaty przekształciły się w duże zakłady przemysłowe. Organizowanie pracy i zarządzanie w tych zakładach tylko za pomocą zdrowego rozsądku, doświadczenia i intuicji stało się niewystarczające. Dlatego równocześnie w wielu krajach wybitni praktycy zatrudnieni w przemyśle podjęli badania naukowe nad tą sprawą .
Na początku XX wieku ukształtowały się trzy ośrodki rozwoju myśli organizatorskiej: amerykański, francuski i polski.
Fryderyk Winslow Taylor
Najwybitniejszym klasykiem amerykańskim nauki organizacji był Fryderyk Winslow Taylor, który wskazał że w stosunku do zagadnień organizacji możliwe jest zastosowanie ścisłej metody badania naukowego. Taylor najlepiej określił sposób naukowego podejścia na przykładzie badania pracy ładowaczy w stalowni Bethlehem. Celem badania było zwiększenie wydajności pracy ładowaczy, którzy pracowali przy rozładunku i załadunku różnych materiałów sypkich takich jak koks, węgiel popioły itp.
Taylor określił, że głównym czynnikiem wpływającym na wydajność pracy ładowaczy jest narzędzie czyli łopata, wobec tego poddał szczegółowej analizie stosowane narzędzia. Okazało się, że posługiwanie się tymi samymi łopatami przy rozładunku koksu jak i rudy pozornie wyglądało na uproszczenie. Łopata nabierająca 1,7 kg koksu pozwalała na zagarnięcie 17 kg rudy. Trzeba było określić taki ciężar jednej porcji, przy którym uzyskuje się największą wydajność i co za tym idzie - dobór łopat tak przystosowanych do poszczególnych materiałów, aby można było nimi nabierać porcje o wyznaczonym ciężarze. Robotnicy posługiwali się łopatami o różnej pojemności, zaczęto od pojemności największej 17 kg i stopniowo zmniejszano pojemność. Równocześnie obliczano szczegółowo ilość przerzuconego materiału w jednostce czasu każdym typem łopaty. Okazało się, że w miarę zmniejszania ciężaru jednorazowo przerzucanej porcji wydajność pracy robotnika rosła osiągając maksimum przy pojemności 9,75 kg, ale gdy zmniejszono pojemność poniżej tej cyfry wydajność zmniejszyła się i malała coraz więcej w miarę obniżania pojemności. Po ustaleniu optymalnej pojemności łopaty Taylor zdecydował się na wymianę narzędzi - wprowadził 15 typów łopat przystosowanych do przerzucania poszczególnych rodzajów materiałów. Dzięki temu stalownia osiągnęła znaczny wzrost wydajności przy pracach przeładunkowych.


(…)

… powinna:
dokonywać się w drodze kontaktów bezpośrednich i zindywidualizowanych,
towarzyszyć wcielaniu w życie wszelkich projektów,
uwzględniać czynniki sytuacji z czynnikami psychologicznymi włącznie, występować nieprzerwanie i permanentnie.
Follett była zdania, że teoria zarządzania powinna opierać się na osiągnięciach psychologii, a nie na intuicyjnych, szablonowych poglądach na temat natury ludzkiej i motywów…
… społeczną obdarzoną wewnętrznym życiem duchowym. Istotnym elementem dorobku szkoły stosunków międzyludzkich jest analiza zachowania człowieka w pracy, dokonał jej McGregor . Mc Gregor wysnuł dwa przeciwstawne poglądy na temat natury ludzkiej.
Teoria X zakłada, że ludzie są z natury leniwi, mają wrodzoną niechęć do pracy nie posiadają ambicji zawodowej i unikają odpowiedzialności .
W tej sytuacji konieczne staje się stworzenie w każdej organizacji systemu przymusu, kontroli i drobiazgowego kierowania ludźmi.
Teoria Y mówi, że ludzie stają się takimi jak ich przedstawia teoria X pod wpływem traktowania w zakładach pracy. Z natury przeciętny człowiek ma takie same predyspozycje do angażowania się w wysiłek fizyczny lub umysłowy jak i do zabawy czy wypoczynku.
W korzystnym klimacie psychologicznym…
…, ekonomicznych, psychologicznych, czy socjologicznych, ale potrzebuje kompleksowej teorii bo ma do czynienia z całym złożonym systemem funkcji kierowania, a nie z poszczególnymi elementami tej funkcji.
Jak dotąd nie udało się neoklasykom stworzyć takiej właśnie teorii zarządzania. Opracowano aspekt zarządzania inżynieryjno-techniczny, ekonomiczny, ale problemy psychospołeczne zarządzania nie zostały…
… roku przy sztabie brytyjskiej armii, ale pierwsze badania nad zastosowaniem modeli i algorytmów matematycznych do podejmowania decyzji gospodarczych były już prowadzone w połowie lat trzydziestych przez Kantorowicza profesora Uniwersytetu Leningradzkiego.
Podczas II wojny światowej powstało wiele problemów wymagających podjęcia decyzji optymalnych np. opracowanie najlepszego planu optymalnego przewozów morskich…
… inne aspekty gospodarcze, ekonomiczne, międzyludzkie.
Metodę tą można odnieść do wielu istotnych problemów, ale nie potrafi ona rozwiązać problemów dotyczących człowieka w przedsiębiorstwie takich jak obsada stanowisk czy prowadzenie organizacji.
Szkoła systemów społecznych.
Powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii T.Parsons i R.Merton oraz dorobku psychologii postaci
… .
Krytycy zarzucali, że szkoła odrzuciła język uniwersytecki przechodząc do potocznego, po to aby dyrektorzy przedsiębiorstw modli wszystko zrozumieć .Zamiast dostosowywać naukę organizacji do poziomu dyrektorów powinno się tych ostatnich kształcić.
Krytycy uważają również, że metoda sytuacyjna jest doskonała w kształceniu i doskonaleniu kadr kierowniczych, ale nie zapewnia prawdziwego kontaktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz