ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE - strona 1 ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE - strona 2 ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE - strona 3

Fragment notatki:


Literatura obowiązkowa:
J.A.F.Stoner , R.E.Freeman, D.R.Gilbert , Kierowanie , PWE, Warszawa 2001. J.Machaczka, Podstawy zarządzania , AE Kraków 2002. Przykładowa literatura uzupełniająca:
A.K.Koźmiński, D.Jemielniak, Zarządzanie od podstaw Podręcznik Akademicki , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Z.Martyniak, Historia myśli organizatorskiej , AE Kraków, 2002. M.Mroziewski, Style kierowania i zarządzania , Difin, Warszawa 2005. J.Trzcieniecki, J.Teczke, Podstawy organizacji i zarządzania, WSH, Katowice 1998. TEMATY WYKŁADÓW 1. Zarządzanie - istota i znaczenie; rozwój nauki o zarządzaniu. 2. Cele i funkcje zarządzania; organizacja jako obiekt zarządzania; elementy organizacji 3. Proces zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola) 4. Struktura organizacyjna - ukierunkowania i kierunki ewolucji 5. Miejsce i rola kierowników (menedżerów) w organizacji; władza (przywództwo) 6. Style kierowania i zarządzania 7. Motywowanie 8. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny; informacja i komunikacja w zarządzaniu; decydowanie w zarządzaniu 9. Kontrola 10. Etyczny i kulturowy kontekst zarządzania; zarządzanie w kontekście zmian i w warunkach globalizacji TEMAT 1 ZARZĄDZANIE - ISTOTA I ZNACZENIE A. Zarządzanie - istota i znaczenie Zarządzanie wg R.W. Griffin'a to „dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonywali to w najlepszy i najtańszy sposób ”. Zarządzanie wg R.W. Griffin'a to ponadto zespół działań obejmujących : planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie (kierowanie ludźmi i kontrolowanie) nakierowane na zasoby organizacji (zarówno ludzki, rzeczowe, finansowe jak i informacyjne) wykonywanie z zamiarem osiągnięcia w sposób sprawny (tj. wykorzystujący zasoby mądrze bez marnotrawstwa) i skuteczny (działający z powodzeniem) celów organizacji. Zarządzanie wg P.F.Drucker'a to współdziałanie wielu osób, w taki sposób, aby ich słabości zostały zneutralizowane, a maksymalizowane ich talenty i silne strony . „Zarządzanie (...) to nie są zachowania bierne, polegające tylko na dostosowywaniu się do biegu wydarzeń; to podejmowanie działań dla osiągnięcia złożonych celów.” Charakterystyka zarządzania wg P.F.Druckera

(…)

…, Z. Martyniak, Analiza wartości organizacji, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981, s.11.
D.McGregor
nauki
H.Fayol, M.Weber
F.W.Taylor
naukowe
zarządzanie
H.Gantt
zarządzanie
administracyjne
i teoria biurokracji
Szkoła
klasyczna
stosunki
międzyludzkie
E.Mayo
behawioralne
A.Maslow
Szkoła
neoklasyczna
ilościowe teorie
zarządzania
analiza
systemowa
Szkoła
ilościowo-systemowa

….stworzenie najlepszej możliwej pracy,
3.wywieranie wpływu psychologicznego tzw.„najlepszego możliwego efektu”.
Elton Mayo (1880-1949)
Eksperymenty Hawthorne (1924-1933)
Efekt Hawthorne: pracownicy pracują lepiej jeśli kierownictwo poświęca im czas i uwagę oraz dba o ich dobrobyt.
Zastąpił koncepcję „człowieka racjonalnego” koncepcją „człowieka społecznego”.
Szkoła neoklasyczna stosunki międzyludzkie…
… zarządzanie administracyjne Henri Fayol (1841-1925)
uważał, że zarządzania można się nauczyć. Warunek: należy poznać podstawowe zasady zarządzania a następnie sformułować ogólną teorię zarządzania
Podział działalności gospodarczej na 6 czynności:
1.techniczne, 2.handlowe
3.finansowe
4.ochronne (ubezpieczeniowe)
5.rachunkowe 6.administracyjne (kierownicze)
Wprowadzenie 14 zasad zarządzania: podział pracy…
… koncepcje behawiorystów dotyczące rozwiązań konkretnych problemów. Szkoła ilościowo-systemowa Ilościowa teoria zarządzania
Powstała w czasie II wojny światowej. Naukowcy zastanawiali się wówczas jak wykorzystać wiedzę z zakresu zarządzania i matematyki do podejmowania decyzji dot. np. rozmieszczenia wojsk, zaopatrzenia armii itp.
Ilościowa teoria zarządzania posługuje się modelami matematycznymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz