Różne podejścia do zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne podejścia do zarządzania - strona 1 Różne podejścia do zarządzania - strona 2 Różne podejścia do zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Ogólna charakterystyka szkół zarządzania Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużych przedsiębiorstwach; poprawa wydajności i metod pracy; Kierunek administracyjny- skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji; próby formułowania funkcji zasad zarządzania; Szkoła behawioralna: zainteresowanie zachowaniem indywidualnym, grupowym; reakcje pracowników na społeczne warunki w miejscu pracy; wpływ socjologii i psychologii na wydajność pracy; logika uczuć; złożoność ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym; Szkoła ilościowa: skuteczniejsze i wydajniejsze wykorzystywanie zasobów; formułowanie modeli matematycznych do sytuacji kierowniczych i stosowanie algorytmów do wyznaczania rozwiązań optymalnych; stosowanie metod ilościowych; wykorzystywanie technologii; Szkoła systemów społecznych: -system jako dynamiczny zbiór części wzajemni współzależnych ze względu na określony cel; motyw więzi między elementami systemu społecznego; krytyka pracy monotonnej; wzrost wydajności przez urozmaicenie pracy; Szkoła neoklasyczna: podejście pragmatyczne; starania by na podstawie badań praktyki zarządzania sformułować ogólne reguły; postulat stworzenia jednakowej nauki organizacji i zarządzania; Podejście systemowe: próba syntezy szkół poprzedzających; język i ścisłość przejęte ze szkoły ilościowej; Podejście sytuacyjne: zależność zachowań kierowniczych od wielu elementów; wpływ otoczenia na organizację i zróżnicowanie struktury zarządzania poszczególnych jednostek; unikanie sformułowań ogólnych, uniwersalnych; Okres, przedstawiciele, osiągnięcia. Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - 1900-1930; Taylor - etapy postępowania w koncepcji naukowego; Gilberth - metody i strategie eliminowania nieefektywności, pierwsze zasady ekonomii ruchów roboczych; Bedaux - nowoczesne metody mierzenia pracy; Emerson - 12 zasad wydajności; Gantt - graficzne metody koordynowania procesów pracy w czasie; Kierunek administracyjny- 1900-1930; Fayol - wyodrębnienie konkretnych funkcji kierowniczych i 14 zasad zarządzania; Urwick - synteza i interpretacja prac innych badaczy; Weber - wzór idealnego kierownika; Barnard - teoretyczna propozycja akceptacji autorytetu; Le Chatelier - cykl organizacyjny; Adamiecki - metoda badania i projektowania racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych; Rytel- koncepcje koordynowania procesów pracy w czasie; Szkoła behawioralna: 1930-1940; Munsterberg - promowanie psychologii w zarządzaniu; Mayo - stwierdzenie dużego znaczenia zachowania ludzi w pracy; Maslow - hierarchia potrzeb; Mc Gregor - analiza zachowania się człowieka w pracy- teoria X, teoria Y; Likert

(…)

… ilościowa: 1940-1960; Kantorowicz, Hitchcock- algorytmy rozwiązywania zagadnienia transportowego (niezależnie od siebie); Dantzi- algorytm simpleks- rozwiązywanie programów liniowych; Gomory- algorytm rozwiązywania programów liniowych w liczbach całkowitych; Huhn, Tucker- zapoczątkowanie programowania liniowego; Bellman- programowanie dynamiczne;
Szkoła systemów społecznych: 1940-1950; Barnard- motyw więzi…
…- koncepcja “ośrodków kosztów I zysków”; Miles- analiza wartości wyrobów, metoda zespołowej racjonalizacji;
Podejście systemowe: 1940-1950; Von Bertalanffy- ogólna teoria system; Boulding- popularyzacja założeń ogólnej teorii systemów; Jonson, Beer, Forrester- podwaliny kierunku systemowego; Nadler- koncepcja sytemu idealnego (metoda rozwiązań idealnych);
Podejście sytuacyjne: 1950-1960; Lawrence, Lorsch…
… w organizacji pojmowanej jako system;
Podejście sytuacyjne: Przedmiot: zachowania kierownicze w poszczególnych sytuacjach; Podmiot: organizacja jako niepowtarzalna jednostka;
Baza teoretyczna: Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania, Kierunek administracyjny - Teoria prakseologii;
Szkoła behawioralna: Psychologia przemysłowa;
Szkoła ilościowa: Dorobek Taylora i Gantta, teoria gier, teoria masowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz