Podstawy organizacji i zarządzania

note /search

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 2506

1. Zarządzanie  - definicja ,co się na nią składa ,czego dotyczy     Zarządzanie  - jest działalnością kierowniczą ,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich  realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu  (społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomiczny...

Podstawy organizacji i zarządzania - opracowanie do zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2380
Wyświetleń: 5859

Otoczenie – nie można zakładać, że będzie ono stabilne. W realu jest ono zmienne, co powoduje, że organizacje muszą się zmieniać. Więc efektywne ukształtowanie organizacji można realizować, gdy uwzględni się specyficzne warunki jej funkcjonowania, czyli wpływ otoczenia. W krańcowym przypadku pr...

Organizacja i zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4501

Organizacja – porządek, struktura, zysk. „Całość, której elementy współ przyczyniają się do powodzenia tej całości” Jan Zieleniewski Organizacja występuje w 3 znaczeniach: -w znaczeniu rzeczowym – jako instytucja -w znaczeniu a...

Modele organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1792
Wyświetleń: 4879

Modele organizacji Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania :     W modelu tym: Ludzie to: Wiedza Wykształcenie Umiejętności Uwarunkowania psychofizyczne Struktura to: Porządek panujący w organizacji Układ hierarchiczny Technika i technologia to wszystkie środki...

Otoczenie organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 4522

Otoczenie organizacji Otoczenie - wszystkie elementy poza organizacją, które na nią oddziałują   Otoczenie celowe (bliższe, mikro) Właściciele (akcjonariusze) Konkurenci Klienci Dostawcy Organizacje społeczno - ekonomiczne (związki zawodowe) Instytucje ekonomiczno - finansowe (np. banki, f...

Prawa organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 3136

Prawa organizacji i zarządzania Zasady efektywnego podejścia do procesów zachodzących w organizacji, które można wykorzystać.   Prawo podziału (autorstwa Adama Smitha) Jeżeli powtarzająca się praca jakiejś jednostki lub zespołu zostanie podz...

Szkoły organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2639

Szkoły organizacji i zarządzania   Szkoły nauki organizacji i zarządzania Szkoła klasyczna Kierunek "naukowej organizacji pracy" - przełom XIX i XX wieku Kierunek administracyjny określany jako nurt administracyjno - biurokratyczny Kierunek socjologiczno - psychologiczny Szkoła sto...

Opracowane zagadnienia do egzaminu - Organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 3185

PODSTAWY ZARZĄDZANIA - zagadnienia do egzaminu Organizacja ujęcie czynnościowe Organizacja jako proces organizowania, wykonanie odpowiednich czynności, działań; postępowanie badawcze nad strukturą i procesami przebiegającymi w systemie oraz stosowanie metod, procedur i środków, które usprawniają d...

Różne podejścia do zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3325

Ogólna charakterystyka szkół zarządzania Szkoła klasyczna: Kierunek naukowego zarządzania - prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużych przedsiębiorstwach; poprawa wydajności i metod pracy; Kierunek administracyjny- skupienie na najlepszej wewnętrznej strukturze organizacji;...

Etapy analizy SWOT - Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1344

Rys. 2. O toczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - sek...