Szkoły organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoły organizacji i zarządzania - strona 1 Szkoły organizacji i zarządzania - strona 2 Szkoły organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:


Szkoły organizacji i zarządzania
  Szkoły nauki organizacji i zarządzania Szkoła klasyczna
Kierunek "naukowej organizacji pracy" - przełom XIX i XX wieku
Kierunek administracyjny określany jako nurt administracyjno - biurokratyczny
Kierunek socjologiczno - psychologiczny
Szkoła stosunków międzyludzkich
Szkoła behawioralna
Szkoła procesu zarządzania i badań operacyjnych i teorii decyzji
Podejście systemowe
Podejście sytuacyjne
  Prekursorzy zarządzania Robert Oven (1771-1858) - przemysłowiec brytyjski Troska o pracownika zaowocuje zwiększoną wydajnością
Wprowadził lepsze warunki pracy
Wyższy minimalny wiek dla zatrudnienia dzieci (12-13 lat)
Posiłki pracownicze
Krótszy czas pracy (10,5h)
Powszechnie stosował zasadę "ludzkiego traktowania pracowników"
Za najlepszą inwestycję uważał inwestycję w ludzi
Opracował obiektywny system oceny pracy robotników, który miał istotny wpływ na ich wydajność pracy
  Charles Babbage (1792-1872) - angielski matematyk i ekonomista Koncentrował uwagę na efektywności produkcji
Dokonał gruntownej analizy procesu produkcji, podziału i organizacji pracy wyspecjalizowanej, z uwzględnieniem kosztów, czasu i doboru robotników, maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy wytwórczej
Wykazywał, że harmonijne stosunki pomiędzy kierownictwem i siłą roboczą mogą przynosić korzyści obu stronom
  Taylor Rozwinął doświadczenia badawcze dotyczące:
Metod analizy pracy, czasu pracy, pracy akordowej i wydajności pracy robotników
Analizy stosunków pomiędzy robotnikami, a kadrą kierowniczą (tworzenie hierarchii)
Funkcjonalnego systemu zarządzania
  Zasady usprawnienia organizacji Należy badać i precyzyjnie ustalać sposób wykonania każdej operacji
Szkolenie pracowników odnośnie wzorcowych sposobów postępowania (eliminacja błędów)
Oddzielenie funkcji przygotowania od funkcji wykonania
  Metodyka procesu badawczego Podział badanego procesu na jak najdrobniejsze elementy
Obserwacja i pomiary
Analiza rozczłonkowanego procesu pod kątem wyeliminowania czynności zbędnych
Uporządkowanie procesu i ustalenie czasu wykonywania czynności
  12 zasad wydajności Emersona (1912r.) Cel jasno określony - człowiek lepiej pracuje, jeżeli prostym językiem jest mu przekazany cel Zdrowy rozsądek - jeżeli cel wydaje nam się nieosiągalny to trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem Rada kompetentna

(…)

… się takimi, jakimi przedstawi ich teoria X, pod wpływem traktowania, z jakim spotykają się w pracy. Ludzie są tak samo chętni do pracy, jak i do zabawy
 
Muensterberg - uznał, że wydajność pracy można podnieść na 3 sposoby:
Dobór odpowiedniego robotnika
Stworzenie idealnych warunków psychologicznych
Wywieranie wpływu psychologicznego na motywację pracowników
 
Follet - zajmowała się władzą (władza z innymi…
… być odpowiednie warunki, a jeżeli ich nie ma to należy zmienić cel
Sprawiedliwe i uczciwe postępowanie z pracownikami - postępuj z ludźmi tak, jak chcesz, żeby z tobą postępowano
Instrukcja dla pracy normalnej - każdy powinien mieć dokładnie określone obowiązki i uprawnienia
Instrukcja obsługi maszyn
Wzorce i normy - jeżeli chcemy ustalić normy pracy to musi to robić grupa ludzi (inżynier, psycholog, fizjolog…
… wzrost wydajności pracowników.
 
Szkoła behawioralna
Rozwinęła się w I połowie XIX wieku.
 
 
Człowiek jest najważniejszy
Trzeba znać potrzeby
Duże znaczenie mają stosunki międzyludzkie
Człowiek jest najważniejszym czynnikiem efektywności
Ważna jest znajomość potrzeb ludzkich
Ludzie nie kierują się zbyt często racjonalnymi przesłankami
Duże znaczenie ma również organizacja nieformalna pracy
Autorytet…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz