Zarządzanie podstawowe definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie podstawowe definicje - strona 1 Zarządzanie podstawowe definicje - strona 2 Zarządzanie podstawowe definicje - strona 3

Fragment notatki:


1. Zarządzanie  - definicja ,co się na nią składa ,czego dotyczy     Zarządzanie  - jest działalnością kierowniczą ,polegającą na ustaleniu celów i powodowaniu ich  realizacji poprzez wykorzystanie zasobów, procesów informacji w istniejącym otoczeniu  (społecznym, kulturowym, prawnym, ekonomicznym itp.) w sposób sprawny i skuteczny oraz  zgodny z racjonalnością zadań. Zarządzanie to dysponowanie zasobami dla uzyskania korzyści to  planowanie nad różnorodnością i przekształcenie potencjalnego konfliktu w współpracę .    Z pojęciem  zarządzania spotykamy się na co dzień w różnych instytucjach.  Na zarządzanie składa się:    [ planowanie, analiza, sterowanie]  -  cele (plany, zadania )  - działanie (dysponowanie, kierowanie, planowanie, kontrolowanie)  - władza (kierownik, zwierzchnik)  -  zasoby ( informacje )  -  obiekt (organizacja, motywacje, potrzeby )  Zarządzanie dotyczy  – przede wszystkim ludzi, jest głęboko osadzone w kulturze, doprowadza do  zdolności samo uczenia, posługuje się informacjami, wymaga rozbudowanego systemu ocen, musi  być zorientowane na wynik (cel). To pracownicy decydują o sukcesie firmy.      2. Funkcje zarządzania – składowe procesu zarządzania.    Zarządzanie rozumiane jest jako koordynowanie działań ludzkich dla osiągnięcia zamierzonych  celów w sposób możliwie najbardziej efektywny.  Wyróżniamy następujące funkcje zarządzania:    planowanie  (polega na przewidywaniu przyszłego układu warunków i środków działania i  na formułowaniu celów działania dostosowanych do tego układu.  1.  cele planowania   •  pozwala organizacji wpływać na kształt przyszłości, zamiast biernie ją akceptować  •  określić cele, kierunki rozwoju organizacji  •  pozwala na lepsze przygotowanie organizacji do przetrwania ewentualnych  kryzysów  •  jest podstawą dla realizacji wszystkich innych funkcji zarządzania    organizowanie  (polega na wykonywaniu czynności mających na celu powiązanie  różnorodnych działań członków organizacji w pewne bardziej lub mniej trwałe zespoły  działań)    motywowanie  (polega na wywoływaniu u podwładnych właściwego stosunku do  powierzonych im zadań). Narzędziami motywacji są bodźce motywacyjne, odziaływujące  na podwładnych w pozytywny lub negatywny sposób (premie, nagrody, nagany). Teoria  motywacji Hertzberga.    kontroli  (polega na porównywaniu przebiegu lub wyników pewnych działań, tzn. stanu  osiągniętego z planowym celem, tzn. ze stanem złożonym)  - wstępna  - bieżąca  - doraźna  - końcowa                1 3. Kluczowe pojęcia w zarządzaniu.     -   globalne działania,  rozprowadzanie na cały świat,  -   elastyczność,  zachowań na rynku, zarządzania, produkcji np.: uczelnia musi przyjąć  20% mniej lub więcej studentów.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz