Kierunek administracyjny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunek administracyjny - omówienie - strona 1 Kierunek administracyjny - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kierunek administracyjny. W odróżnieniu do zarządzania naukowego zajmującego się pracą poszczególnych pracowników, zarządzanie administracyjne koncentruje się na zarządzaniu całą organizacją. Sprawne zarządzanie urzędami publicznymi i organizacjami gospodarczymi stało się sprawą bardzo istotną. Naprzeciw takim potrzebom wyszli Max Weber i Henry Fayol . H. Fayol uznawany powszechnie za ojca nauki zarządzania opublikował w 1916 roku swoją najcenniejszą pracę pt. „Administracja przemysłowa i ogólna”. Na podstawie swoich doświadczeń w kierowaniu koncernem górniczo - hutniczym wyodrębnił funkcje przedsiębiorstwa, do których zliczył.
techniczne, dotyczące produkcji,
handlowe, obejmujące zakup, sprzedaż i wymianę towarów,
finansowe, dotyczące pozyskiwania kapitału i jego wykorzystania,
ubezpieczeniowe,
rachunkowości,
administracyjne.
W ramach funkcji administracyjnych wyróżnił pięć czynności zarządzania:
przewidywania (planowania),
organizowania,
rozkazodawstwa (motywowanie),
koordynowania,
kontrolowania.
Zaproponowany przez niego model funkcji zarządzania stanowi do dzisiaj podstawę współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Swoją koncepcję funkcji zarządzania powiązał z pożądanymi uzdolnieniami kierowniczymi na poszczególnych szczeblach hierarchii organizacyjnej i opracował na tej podstawie model wymagań i umiejętności kierowniczych w organizacji (tablica uzdolnień kierowniczych).
Stanowisko kierownicze Pole wiedzy kierowniczej Dyrektor Zastępca dyrektora ds. Ekonomicznych Zastępca dyrektora ds. Technicznych Kierownik wydziału Kierownik oddziału Mistrz wiedza z zakresu wiedza wiedza organizacji, zarzą- technicz-ekonomiczno- dzania i psycho- na - prawna logii Jednym z najważniejszych osiągnięć Fayola było sformułowanie 14 zasad zarządzania, którymi sam skutecznie posługiwał się w praktyce kierowniczej. Były to:
Podział pracy Wysoki stopień specjalizacji powinien przynieść wzrost efektywności. Specjalizacji podlega zarówno praca techniczna jak i kierownicza. Autorytet Do wykonania obowiązków kierowniczych niezbędny jest autorytet: autorytet formalny do wydawania poleceń i autorytet osobisty wynikający z wiedzy i doświadczenia. Dyscyplina Członkowie organizacji muszą szanować reguły obowiązujące i rządzące organizacją. Jedność rozkazodawstwa Każdy pracownik powinien otrzymywać polecenia tylko od jednego bezpośredniego przełożonego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz