Ewolucja systemu zarządzania

note /search

Kierunek administracyjny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1911

Kierunek administracyjny. W odróżnieniu do zarządzania naukowego zajmującego się pracą poszczególnych pracowników, zarządzanie administracyjne koncentruje się na zarządzaniu całą organizacją. Sprawne zarządzanie urzędami publicznymi i organizacjami gospodarczymi stało się sprawą bardzo istotną. Nap...

Kierunek socjologiczno-psychologiczny

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

Kierunek socjologiczno - psychologiczny. Kierunek ten dzieli się na dwie szkoły: stosunków ludzkich i behawioralną. Rozwój zainteresowań zagadnieniami socjologiczno - psychologicznymi nastąpił w okresie krytyki systemu Taylora, głównie w USA. Zainteresowanie tym kierunkiem wykazali H. Münsterberg ...

Kierunki w nauce zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2373

Kierunki w nauce zarządzania. Na przełomie XIX i XX wieku pojawiają się pierwsze koncepcje teoretyczne na temat organizacji i zarządzania. Koncepcje te starano się uporządkować i podzielić na odpowiednie kierunki, szkoły czy nurty wg różnych kryteriów. Z pośród wszystkich szkół i koncepcji można wy...

Pionierzy nauki organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1757

Pionierzy nauki organizacji i zarządzania. Ślady zarządzania sięgają tysięcy lat wstecz. Już Egipcjanie stosowali przy budowie piramid planowanie, organizowanie i kontrolowanie. Aleksander Wielki wykorzystywał sztabową organizację w koordynacji działań kampanii wojennych. Cesarstwo Rzymskie posiada...

Podejście systemowe - Ludwik von Bertalanffy

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2807

Podejście systemowe. Początek rozwoju koncepcji systemowej datuje się na lata 1947-1950, kiedy austryjacki profesor biologii Ludwik von Bertalanffy opublikował swoje wykłady na temat teorii systemów. Jednak faktyczny rozwój nauki o systema...

Podejście sytuacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 6853

Podejście sytuacyjne. Pojęcie sytuacyjne pojawiło się w lata 60-tych, a zyskało aprobatę w latach 70-tych XX w. Za współtwórców podejścia sytuacyjnego uważa się m.in. P.L. Lawrance'a i J.W. Lorcha. Rozwinęło się na skutek braku zaufania do tworzenia uniwersalnych zasad i procedur, których nikt nie ...

Szkoła procesu zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1323

Szkoła procesu zarządzania (szkoła ilościowa). Szkoła ilościowa jest najnowszą z trzech głównych szkół zarządzania. Zrodziła się w czasie II wojny światowej, głównie na potrzeby armii. Opierała się głównie na analizach matematycznych w powiązaniu z naukami Taylora i Gantta. Twórcami tego nurtu byli...