Kierunek socjologiczno-psychologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunek socjologiczno-psychologiczny - strona 1 Kierunek socjologiczno-psychologiczny - strona 2 Kierunek socjologiczno-psychologiczny - strona 3

Fragment notatki:

Kierunek socjologiczno - psychologiczny. Kierunek ten dzieli się na dwie szkoły: stosunków ludzkich i behawioralną.
Rozwój zainteresowań zagadnieniami socjologiczno - psychologicznymi nastąpił w okresie krytyki systemu Taylora, głównie w USA. Zainteresowanie tym kierunkiem wykazali H. Münsterberg (1863-1916), M.P. Follet (1868-1933), Elton Mayo (1880-1949), A Maslow, D. McGregor. Byli oni prekursorami badań stosunków międzyludzkich.
Szkoła stosunków międzyludzkich (human relations). W latach 1923-1933 Elton Mayo przeprowadził badania nad zachowaniem ludzi w procesie pracy oraz ich motywami. Eksperyment polegał na podziale pracowników na dwie grupy: doświadczalną i kontrolną, a jego celem było ustalenie wpływu na pracę poszczególnych czynników (oświetleni, przerwy w pracy, zmęczenie itp.). Porównanie wyników międzygrupowych pozwoliło ustalić stopień wpływu badanego czynnika na wzrost wydajności pracy. Pierwszym wnioskiem było to, że na wydajność pracy wpływają poza klasycznymi czynnikami jeszcze inne, które nie były dotychczas rozpoznane i pomijane w analizach badawczych.
Badania zespołu E. Mayo udowodniły, że:
Praca ludzka jest działalnością zespołową. Ludzie przywiązują dużą wagę do stosunków międzyludzkich. Poprawne stosunki z innymi powodują psychiczne zadowolenie. Pracownik pracuje lepiej, uważając, że kierownictwo dba o jego dobrobyt. W grupach obowiązują nieformalne normy zachowań i normy grupowej wydajności. Przynależność do małych grup nieformalnych jest wyżej ceniona niż cele organizacji. Kierownictwo powinno sprzyjać wewnętrznej integracji. Zachęty materialne, choć ważne, nie wpływają w stopniu znaczącym na wydajność pracy. Badania te pozwoliły odkryć człowieka pracującego traktowanego jako istota społeczna, przynależna do grup, obdarzona bogactwem życia, mającego potrzeby, troski i aspiracje. Zastąpiono „człowieka racjonalnego”, motywowanego przez pieniądz, tzw. „człowiekiem społecznym”, motywowanym potrzebami społecznymi.
Jednym z autorów, którzy walnie przyczynili się do rozwoju ruchu human relations był Abraham Masłow , który w 1943 roku wysunął teorię sugerującą, że człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię i obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację. Hierarchia Maslowa jest najbardziej znaną teorią w ramach kierunków międzyludzkich.


(…)

… psychologii przemysłowej uchodzi Hugo Münsterberg, wybitny psycholog niemiecki. Jego głównym dziełem była praca pt. „Psychologia i sprawność przemysłowa” przyniosła mu rozgłos. Sugerował, że psychologowie mogą oddać cenne usługi menadżerom w dziedzinie doboru i motywacji pracowników. W swoich badaniach wykorzystywał testy psychologiczne i poradnictwo zawodowe. Uznał, że wydajność pracy można podnieść na trzy…
… socjopsychologii Donalda McGregora, opisana w pracy z 1960 roku pt. „The Human Side of Enterprise”. Opracowana przez niego teoria X i Y, odzwierciedlała dwa skrajne poglądy menadżerów na temat ich pracowników. Teoria X jest negatywnym poglądem na robotników i odpowiada poglądom naukowego zarządzania. Teoria Y jest bardziej pozytywna. Teoria ta jest wg niego bardziej stosowną dla menadżerów.
Założenia Teorii X i Y wg McGrgora.
Teoria X
Ludzie nie lubią pracować i unikają pracy.
Ponieważ ludzie nie lubią pracować, menadżerowie, by skłonić ich do pracy na rzecz realizacji celów organizacji, muszą ich kontrolować, zmuszać, kierować nimi i grozić ich karami.
Ludzie wolą by nimi kierowano, pragną unikać odpowiedzialności, pragną też bezpieczeństwa. Ich ambicje są niewielkie.
Teoria Y
Ludzie nie wykazują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz