Podstawy organizacji i zarządzania - strona 2

note /search

Szkoły Zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 2800

Kryterium Szkoła klasyczna Szkoła behawioralna Szkoła ilościowa Szkoła systemów społecznych Szkoła neoklasyczna Podejście systemowe Podejście sytuacyjne Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny Ogólna charakterystyka -prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużyc...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady -szkoła behawioralna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 868
Wyświetleń: 4557

Każdy wykład jest w osobnym pliku. Materiał obejmuje następujący zakres: koncepcje zarządzania, klasyczne funkcje zarządzania, podstawowe definicje, szkoła behawioralna, analiza otoczenia i wnętrza firmy, wymogi ogólnych strategii konkurowania, podział strategii (na dywersyfikacje i specjalizacje),...

Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4053

doc zajmuje 8 stron i zawiera zestaw definicji oraz pytań wraz z odpowiedziami z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania, prowadzonego przez prof. dr hab. Arkadiusza Potockiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka zawiera opisy następujących zagadnień: ankieta Bluma-Russa, efe...

Część wykładów z POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1673

Orientacja klasyczna w zarządzaniu Ogólna charakterystyka: klasyczna nauka zarządzania ma trzy główne nurty: naukowe zarządzanie, zarządzanie administracyjne i teorię biurokracji. Organizacja jest tutaj pojmowana jako system racjonalny czyli tak zaprojektowany, by cele osiągnął w sposób skuteczny...

Struktury organizacyjne - istota i rodzaje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1617

Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchiczny między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób umożliwiający osiągnięcie celów całości. Głównym zadaniem struktury organizacy...

Outsourcing - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

Spis treści. 1. Wstęp. 3 2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4 3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6 4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6 5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7 6. Wady umów outsourcingowych. 7 7. Działalność outsourcingowa firmy

Porter - identyfikacja optymalnego otoczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

Model Portera - identyfikacja optymalnego otoczenia. (Model mocno osadzony w praktyce) Groźba nowych wejść - identyfikacja prawdopodobieństwa, że może się pojawić nowa konkurencja dla nas. Natężenie konkurencji już istniejącej. Dostawcy. Odbiorcy. Groźba substytutów (głównie chodzi o substy...

Etapy analizy SWOT - Analiza konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Rys. 2. O toczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - sek...

Szkoły zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1939

Kryterium Szkoła klasyczna Szkoła behawioralna Szkoła ilościowa Szkoła systemów społecznych Szkoła neoklasyczna Podejście systemowe Podejście sytuacyjne Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny Ogólna charakterystyka -prowadzenie badań w dziedzinie organizacji i zarządzania w dużyc...

Etapy analizy SWOT

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Rys. 2. Otoczenie firmy Źródło:[Z. Drążek, B. Niemczynowicz, 2003, s.102, G. Gierszewska, M. Romanowska, 2003, s.33, I.Penc-Pietrzak, 2003, s.17] Tab. 1. Czynniki (sfery) w otoczeniu dalszym (makrootoczeniu) i bliższym (konkurencyjnym) podlegające analizie Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe - se...