Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4060
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania - wykłady - Burza mózgów - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 8 stron i zawiera zestaw definicji oraz pytań wraz z odpowiedziami z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania, prowadzonego przez prof. dr hab. Arkadiusza Potockiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Notatka zawiera opisy następujących zagadnień:
ankieta Bluma-Russa, efektywność menedżera, modele uwarunkowań efektywnego kierowania, teoria cech kierowniczych, siatka kierownicza R. Blake'a i J.S Mountona, style kierowania obrazujące różne podejście kierowników, model 3D W.J Reddina.

Ponadto znajdują się w niej kwestie takie jak: strefa wysokiej efektywności, strefa niskiej efektywności, dwuczynnikowa teoria Herzberg'a, porównanie koncepcji Maslowa i Herzberg'a, etapy postępowania w badaniu metodą Bluma-Russa, modele podejmowania decyzji, teoria D.McGregora - opisująca naturę ludzi i ich motywację do pracy (teoria X i teoria Y), a także funkcje zarządzania, cechy pracy managera wg H. Mintzberga, itp.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania. Umożliwi przygotowanie się do egzaminu.
ANKIETA BLUMA-RUSSA DO BADAŃ HIERARCHII NIEKTÓRYCH MOTYWÓW WYJAZDU NA URLOP
W poniższej ankiecie w każdej z dwóch możliwości wskaż tę, która ma dla Ciebie większe znaczenie podczas wyboru wyjazdu na urlop. Zaznacz swój wybór poprzez podkreślenie „a” lub „b” przed porównywanymi opiniami. Nie ma tu żadnego wzorcowego lub poprawnego sposobu odpowiadania. Każda odpowiedź ma wyrazić Twoje osobiste przekonanie.
1. a. Zapłacić mniej, ale pojechać w mało atrakcyjne miejsce, czy
b. zapłacić więcej, lecz pojechać w atrakcyjne miejsce?
2. a. Pojechać w dosyć niebezpieczne miejsce, ale ze sprawdzonego biura podróży, czy
b. pojechać w bezpieczne miejsce, lecz z mało wiarygodnego biura podróży?
3. a. Zapłacić mniej, ale mieć niższy komfort zakwaterowania, czy
b. zapłacić więcej, lecz mieć wyższy komfort zakwaterowania?
4. a. Pojechać w atrakcyjne miejsce, ale z mało wiarygodnego biura podróży, czy
b. pojechać w mało atrakcyjne miejsce, lecz ze sprawdzonego biura podróży?
5. a. Zapłacić mniej, ale pojechać w dosyć niebezpieczne miejsce, czy
b. zapłacić więcej, lecz mieć zapewnione bezpieczeństwo?
6. a. Pojechać w bezpieczne miejsce, ale z mało wiarygodnego biura podróży, czy
b. pojechać w mało bezpieczne miejsce, lecz ze sprawdzonego biura podróży?
7. a. Zapłacić mniej, ale jechać z mało wiarygodnego biura podróży, czy
b. zapłacić więcej, lecz jechać ze sprawdzonego biura podróży?
8. a. Pojechać w mało bezpieczne miejsce, ale mieć wyższy komfort zakwaterowania, czy
b. pojechać w bezpieczne miejsce, lecz mieć niższy komfort zakwaterowania?
9. a. Pojechać z mało wiarygodnego biura podróży, ale mieć wyższy komfort zakwaterowania,
b. czy pojechać ze sprawdzonego biura podróży, lecz mieć niższy komfort zakwaterowania?
10. a. Pojechać w mało bezpieczne, ale atrakcyjne miejsce, czy
b. pojechać w bezpieczne, lecz mało atrakcyjne miejsce?
Burza mózgów-metoda odroczonego wartościowania, twórczej dyskusji, sesja pomysłowości, Fazy: sesja twórcza(tworzenie pomysłu), strefa rozdzielajaca, sesja oceniajaca(ocena pomysłów)
Zasady-brak krytyki, szalone pomysły, duża ilość pomysłów
Reguły-6-15 osob w tym sekretarz, przewodniczący,40-70%specy 30-50dziedziny pokrewne10-30laicy,zaproszenia tydzień wczesniej, wczesnie ustalne zasady dyskusji
Obowiązki sekretarza-otowanie,ewidencjonowanie pomysłów
Obowiązki przewod-przygotowanie spokania,przdstawienie problemu, prowadzenie,pilnowanie przestrz

(…)

…,których hierarchia będzie ustalana. Następnie dokonuje się doboru czynników,których hierarchia będzie ustalana. Można się tu posłużyć wywiadem lub przeprowadzić badania ankietowe dla ustalenia najistotniejszych czynników motywacyjnych. Ostateczną częścią pierwszego etapu jest zbudowanie ankiety. (2) Badanie hierarchii ustalonych motywów wybranych pracowników - W tym etapie postępowania przygotowuje się odpowiednią…
… określonego kierunku działania,prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu lub wykorzystania pojawiającej się okazji; identyfikacja problemu + rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej; zbieranie i przetwarzanie informacji; zidentyfikowanie możliwych przyczyn i alternatywnych mozliwości rozwiązania; ocena alternatywnych rozwiązań; wybór najlepszego wariantu; implementacja decyzji; ocena…
…. U jego podstaw leży przekonanie,że dzięki racjonalnemu,przemyślanemu i systematycznemu działaniu można zoptymalizować decyzję. Zakłada się przy tym,że menedżerowie posiadają logiczną i racjonalną naturę oraz że podejmowane przez nich decyzje zawsze leżą w interesie organizacji. W tym podejściu wykorzystuję się metody ilościowe - oparte na analizie matematyczno statystycznej
(2) - jest podejściem behawioralnym…
…,materialne,technologiczne,informacyjne
funkcje zarzadzanie
-H.Fayla-przewidywanie, organizowanie,rozkazywanie, koordynowanie, kontrolowanie
-L.H.Gulicka,L.Urwicka-planowanie,organizowanie,poliyka kadrowa, kierwanie, koordynowanie, sprawozdawczość, budżetowanie
-H.Koontza,C.O'Donella-planowanie, organizowanie, polityka kadrowa, kierowanie,kontrolowanie
Organizacja-zbior zasobow,efektywnie zarzadzana w jakims…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz