Style kierowania wg Lewina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4480
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania wg Lewina - strona 1 Style kierowania wg Lewina - strona 2 Style kierowania wg Lewina - strona 3

Fragment notatki:


STYL KIEROWANIA WG KURTA LEWINA (klasyczny) Problem skuteczności oddziaływania kierujących na podwładnych nurtuje badaczy organizacji od dziesięcioleci. Na początku lat trzydziestych XX w. amerykański psycholog K. Lewin wykazał wpływ stylu kierowania na klimat społeczny grupy i na zachowania poszczególnych jej członków. Pozwoliło to na identyfikację podstawowych typów zachowań kierowniczych: Kierownik autokrata - wyznacza cele i kieruje aktywnością grupy, opierając się głównie na przymusie oraz na bezwzględnym podziale na kierujących i kierowanych. Przydziela każdemu członkowi grupy zarówno przedmiot, jak i zakres działania oraz współpracowników, a przy ocenie działalności nie podaje kryteriów, na podstawie których była ona oceniana. Podwładni raczej nie przejawiają inicjatywy, są całkowicie podporządkowani przełożonemu . Wynika to najczęściej z dyktatorskich tendencji kierownika. W takiej sytuacji często występuje wyobcowanie z zespołu, zniechęcenie, apatia i brak zaangażowania pracowników w działania organizacji, przez co trudno jest osiągnąć sukces na rynku.
S tyl ten, nazywany też dyrektywnym, użyteczny jest na początku istnienia zespołu lub wówczas, gdy członkowie potrzebują wiele wskazówek na temat zadań, które maja wykonać . Z drugiej strony jest to bardzo wygodny styl, bo całą odpowiedzialność zdejmuje z pracownika. Nie sprzyja on integracji zespołu pracowniczego, bo może generować takie zachowania jak donosicielstwo.
( Stosowany jest najczęściej w dużych scentralizowanych organizacyjnie przedsiębiorstwach . Decyzje pochodzą od najwyższego szczebla kierownictwa i przekazywane są na niższe szczeble w postaci nakazów.) Kierownik demokrata - stara się stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania. Zachęca członków zespołu do dyskusji i współdecydowania o celach, przedmiocie i zakresie własnej aktywności. Kierownik wykorzystuje propozycje i rady pracowników przed podjęciem decyzji.
Taki styl kierowania daje pracownikom poczucie osobistej wartości, pobudza do wspólnego celu. Pracownicy są informowani o najbardziej istotnych problemach i zadaniach realizowanych przez inne zespoły. Takie działanie zachęca do wspólnych działań i daje większe szanse prawidłowego rozstrzygnięcia trudnych spraw, integruje pracowników do osiągania wspólnych firmowych celów. Jest użyteczny w przypadku kompetentnego, doświadczonego zespołu. ( ( ok 66% pracowników pragnie być kierowanymi w ten sposób - jawi się on w opisach pracowników jako idealny. Demokratyczny styl przewodzenia jest najbardziej skuteczny wtedy gdy grupa posiada przeciętny poziom spójności . Gdy sytuacja bardzo nie sprzyja liderowi (grupa nie ma jasno określonych celów, lider nie jest akceptowany, a grupa jest nielojalna, gdy lider nie ma kar i sankcji, które mógłby zastosować) oraz gdy bardzo mu sprzyja {grupa ma precyzyjnie sformułowane cele...) najskuteczniejszy jest lider autokratyczny i autokratyczny styl kierowania grupą (orientacja na zadanie)).

(…)

…. Zadowalająca efektywność organizacji jest osiągana przez dobre wykonywanie zadań i troszczenie się o morale ludzi. Jest to styl pośredni między demokratycznym a autokratycznym. Pole (9,9) - styl przywódczy. Osoba taka w równie bardzo dużym stopniu koncentruje się na zadaniach jak i na pracownikach. Harmonijne stosunki w zespole są tożsame z celem firmy i prowadzą do wysokich osiągnięć w pracy. Według Blake'a…
…, swoje cele utożsamiają z celami organizacji, jest dobra współpraca w zespole.
CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE STYLU KIEROWANIA
Wybór stylu kierowania zależy od kierownika i podwładnych oraz czynników sytuacyjnych. Styl kierowania zależą też od doświadczenia kierownika, jego wiedzy i cech osobowościowych. Przejawiają się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się: · środki i metody organizacji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz