Styl kierowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Styl kierowania-opracowanie - strona 1 Styl kierowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

STYL KIEROWANIA - to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych, Odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem. Styl przywództwa często jest wypadkową cech osobowościowych przełożonego oraz cech osobowościowych podwładnych oraz struktury zespołu pracowniczego.
Wybór stylu kierowania zależy od kierownika i podwładnych oraz czynników sytuacyjnych. Style zależne są od doświadczenia kierownika, jego wiedzy i cech osobowościowych. Przejawiają się w różnych instrumentach kierowania, do których zalicza się:
środki i metody organizacji formalnej (przepisy, procedury, oceny kadrowe, system wynagrodzeń)
środki i metody psychologiczne (socjodramy, techniki negocjacji, treningi grupowe)
STYL POTECJALNY I RZECZYWISTY
Styl potencjalny :
ukształtowany przez zespół poglądów i przekonań kierownika na temat mechanizmów zachowań podwładnych
Transformacja Stylu potencjalnego na styl rzeczywisty.
Elementy, które wpływają na styl kierownia:
czynniki zewnętrzne
czas potrzebny do przygotowania zadań zleconych kierownikowi zespołu
odpowiedzialność kierownika za pracę podległego mu zespołu
metoda i kryteria oceny pracy kierownika przez bezpośrednich zwierzchników
stopień wykorzystania potencjalnej rozpiętości i zasięgu kierowania
zaufanie do podwładnych
czynniki personalne
wielkość luki kwalifikacyjnej między kierownikiem a podwładnym
poziom samodyscypliny i odpowiedzialności podwładnych
poziom szczerości motywów i intencji podwładnych
stopień rozbudzenia potrzeb pozamaterialnych podwładnych
stopień rozbudzenia potrzeb współdecydowania u podwładnych
czynniki techniczne i ergonomiczno - organizacyjne
ergonomiczne (fizjologiczne) warunki pracy podległego zespołu
techniczne możliwości jednoznacznej ocen wkładu pracy podwładnych
technicznie możliwy poziom sprawowania nadzoru nad podległym zespołem
poziom zagrożenia nieodwracalnością skutków złej pracy podwładnych
poziom zmienności warunków pracy podwładnych
poziom zmienności warunków pracy podwładnych
Do zasadniczych elementów stylu kierowania można zaliczyć
poziom udziału podwładnych w procesie decyzyjnym
poziom nastawienia kierownika
na osiągnięcie celu
na ludzi, na podwładnych
Rodzaj sprawowanej kontroli kierowniczej
Stawianie zadań, określenie szczegółowych sposobów wykonywania
Kontrola ogólna- mniej integracji w prace podwładnych
Kontakt emocjonalny
Ciągły
Indywidualny
Style kierowania mogą różnić się między sobą rodzajem kombinacji połączeń i stosowaniem środków motywacji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz