Style kierowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania-opracowanie - strona 1 Style kierowania-opracowanie - strona 2 Style kierowania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POTENCJALNY STYL KIEROWANIA jest zbiorem pewnych metod i technik oddziaływujących na podwładnych, która zdaniem kierownika powinno być stosowany, by sprawnie zarządzać personelem
RZECZYWISTY STYL KIEROWANIA - metody i technik oddziaływujących na podwładnych, które są wykorzystywane przez kierownika
KLASYFIKACJA STYLÓW KIEROWANIA:
uzależnione od podejmowanych przez kierownika decyzji dotyczących zadań podwładnych:
autokratyczny - autorytarny
demokratyczny - partycypacyjny
wg Lewina:
autokratyczny - osoba narzuca swoją rolę podwładnym
demokratyczny - kierownik jest wyrazicielem woli ogółu i organizuje działalności większości
bierny - rola kierownika jest minimalna i wszystko wymyka się spod kontroli
wg Browna, tutaj kierownicy to:
autokraci - (życzliwi, surowi, nieudolni) - wydają rozkazy, szczegółowo określa zadania podwładnych, nie pyta ich o zdanie
demokraci - jest koordynatorem działania zespołów, zasięga opinii podwładnych, uwzględnia interes wszystkich
stosują minimalizację interwencji - jest nieudolny do sprawowania władzy
wg Sargie`a, osobowość kierownika i styl:
osobisty - egocentryczne zachowanie kierownika, uważa że jest zawsze nieomylny
osobisty, impulsywny - odmiana stylu autokratycznego, ale akcentuje egocentryzm kierownika
bezosobowy - kierownik nie angażuje się emocjonalnie; powściągliwy, zachowuje dystans z podwładnymi
zbiorowy - styl demokratyczny
spokojny - odzwierciedla spokojną naturę kierownika i wprowadza spokój i ład do organizacji
Skrzynia stylów kierowania wg Redlin`a:
zadania
na ludzi
na efektywność
Jest to styl bierny, biurokratyczny, altruistyczny, demokratyczny, promocyjny (kładzie nacisk na efektywność); autokratyczny (zorientowany na zadania); autokratyczno - życzliwy (zorientowany na zadaniu); ruch i efektywność.
Wg Tamenbauma i Schmidta ( wg stopnia swobody podwładnych w realizacji zadań):
kierownik sam podejmuje decyzje i ogłasza ją grupie
kierownik przedstawia swoje pomysły, które mogą ulec zmianie po dyskusji z grupą
kierownik przedstawia tylko problem, zbiera sugestie, zachęca ich do brania udziału w dyskusji i wtedy, gdy już przedyskutują problem, sam podejmuje decyzje
TYPOLOGIA STYLÓW KIEROWANIA:
AUTOKRATYCZNY
Cechy charakterystyczne:
wyraźny podział na kierujących i kierowanych
odgórne i szczegółowe przekazywanie zadań podwładnym
arbitralność decyzji, pracownicy nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji, muszą się podporządkować
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz