Style kierowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2485
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania - strona 1 Style kierowania - strona 2 Style kierowania - strona 3

Fragment notatki:

Style kierowania Styl kierowania w kontekście procesu zarządzania oznacza utrwalony, indywidualny sposób zachowania kierownika w stosunku do podwładnych, w celu wywarcia wpływu na ich zachowanie i pobudzenia ich do działania w procesie realizacji celów organizacji. Czynniki, które wyrażają styl kierowania charakterystyczny dla konkretnego kierownika to między innymi: stopień w jakim kierownik deleguje swoje uprawnienia, typ wykorzystywanej władzy, jego troska głównie o realizację celów lub o prawidłowość stosunków międzyludzkich.
Każda organizacja reprezentuje sobą unikalną kombinację jednostek ludzkich, celów i zadań. Jednostka charakteryzująca się specyficznym zbiorem cech to każdy przełożony. Styl danego kierownika może być odniesiony do punktu na kontinuum łączącym skrajne rodzaje stylów.
Wyróżniamy dwa typy klasyfikacji:
Typ tradycyjnej klasyfikacji autokratyczny ( jeden punkt skrajny )
autonomiczny ( drugi punkt skrajny )
Typ klasyfikacji w ujęciu R. Likerta. koncentracja na celach działania
koncentracja na pracownikach
Kierownik autokrata posiada taką władzę, że może narzucić swoją wolę podwładnym w dowolnym czasie. Douglas McGregor zidentyfikował przesłanki kierownictwa autokratycznego w ramach tzw. teorii X, a także przesłanki kierownictwa demokratycznego w ramach teorii Y.
Zgodnie z teorią X:
ludzie starają się unikać wysiłku;
ludzie są z natury bierni i starają się unikać odpowiedzialności, wolą aby nimi kierowano;
ludzie najbardziej pożądają poczucia bezpieczeństwa;
aby skłonić ludzi do wysiłku niezbędne jest wykorzystanie przymusu, ścisłej kontroli i groźby kary. Można więc stwierdzić w oparciu o powyższe założenia , że autokrata stara się silnie centralizować uprawnienia, a także ogranicza swobodę podwładnych w podejmowaniu decyzji. Poza tym kładzie on głównie nacisk na kontrolę realizacji zadań w procesie kierowania, stosuje więc bodźce negatywne w celu skłonienia podwładnych do maksymalizacji wysiłków.
Istnieje jednak życzliwy autokrata, który stara się unikać tego typu bodźców, a w ich miejsce wykorzystuje bodźce materialne. Wykazuje on także dużą troskę o utrzymanie dobrej atmosfery wśród podwładnych.
Przesłanki demokratycznego stylu McGregora w ramach teorii Y. Zgodnie z tą koncepcją:
praca stanowi naturalną potrzebę człowieka. W sprzyjających warunkach ludzie nie tylko będą akceptować potencjalną odpowiedzialność, lecz także dążyć do brania odpowiedzialności za swoje działania,
jeżeli pracownicy akceptują cele organizacji, dążą do uzyskania większej samodzielności w działaniu.


(…)

… zarządzania”
Kazimierz Krzakiewicz „ Podstawy zarządzania”
Kazimierz Krzakiewicz „ Podstawy zarządzania”
Kazimierz Krzakiewicz „ Podstawy zarządzania”
R.A. Webber „ Zasady zarządzania organizacjami „
Piotr Banaszyk „Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie”
Piotr Banaszyk „ Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie”
W.H. Stahele „ Management”
Ibidem” J.A.F. Stoner , Ch. Wankel “ Kierowanie”
“ Ibidem”
„ Ibidem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz