Style kierowania, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2177
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Style kierowania, sem III - strona 1 Style kierowania, sem III - strona 2 Style kierowania, sem III - strona 3

Fragment notatki:

Style kierowania Menadżer jest to:
•osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania, •osoba zarządzająca jednostką gospodarczą (przedsiębiorstwem lub jego częścią), •osoba rozwiązująca problemy organizacyjne i podejmująca decyzje umożliwiające rozwój organizacji w warunkach konkurencji i zmiennego otoczenia. Formy aktywność menadżera w organizacji: •zarządzanie, •przywództwo/administrowanie, •kierowanie. Podstawowe role menadżera według H. Mintzberga: Główne podstawy władzy: •władza oparta na legitymacji (władza z mocy prawa), •władza oparta na nagradzaniu, •władza oparta na przymusie (władza wymuszania), •władza oparta na identyfikacji (władza odniesienia), •władza oparta na wiedzy i zdolnościach (władza ekspercka). Typy przywódców w oparciu o źródła władzy: •przywódca - siłacz. •przywódca - kontrahent. •przywódca - wizjoner. •przywódca - superlider. Czynniki wpływające na efektywność działań przywódcy (lidera): •cechy i właściwości osobiste. •rodzaj władzy. •zachowanie organizacyjne. •zmienne interweniujące. •zmienne sytuacyjne. •kultura organizacyjna. Rodzaje stylów kierowania: •Osobowościowe style kierowania. •Style kierowania wynikające z funkcji przywódczych. •Sytuacyjne style kierowania. Osobowościowe style kierowania (sposób zachowania M. Maccoby): •Rzemieślnik •Wojownik •Człowiek organizacji •Gracz. Osobowościowe style kierowania (stan „ego” E. Berne) :
•Rodzic •Dziecko •Osoba dorosła. Osobowościowe style kierowania (stosunek do siebie i podwładnych D.M. Stewart ): •Typ narcystyczny •Typ zaborczy •Typ uwodzicielski •Typ roztropny. Style kierowania wynikające z funkcji przywódczych (Filozofia kierowania): •styl zorientowany na ludzi/ na porozumienie, •styl zorientowany na wyniki/zadania. Style kierowania wynikające z funkcji przywódczych: Style kierowania oparte na teorii X/Y McGregora •Teoria X - styl autokratyczny - należy stosować przymus, bezpośrednie kierowanie, ścisłą kontrolę, zagrożenie karami. Pracownik jedynie wykonuje polecenia. •Teoria Y - styl demokratyczny - Kierownik tworzy warunki w których pracownicy mogą realizować zadania oraz wykazywać się swoją przedsiębiorczością. Sytuacyjne style kierowania Swoboda działania podwładnych w wykonywaniu zadań •styl autokratyczny •demokratyczny •nieingerujący Sytuacyjne style kierowania: Szczegółowość i częstotliwość stawiania zadań pracownikom przez kierowników oraz kontroli ich wykonania. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz