Podstawy zarządzania - wykład 11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - wykład 11 - strona 1 Podstawy zarządzania - wykład 11 - strona 2 Podstawy zarządzania - wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJE ZARZĄDZANIA:  PRZEWODZENIE   PLANOWANIE ORGANIZOWANIE PRZEWODZENIE KONTROLOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe zasoby fizyczne zasoby informacyjne Cele osiągnięte: sprawnie skutecznie PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 2 Przewodzenie jako funkcja  zarządzania Przewodzenie  to taki sposób oddziaływania przełoŜonego na  podwładnego, by ten wykonywał to, co wykonuje, nie  dlatego, Ŝe musi, ale dlatego, Ŝe chce… Przywództwo –  oddziaływanie na zachowania innych, które  polega na: ustanawianiu nowych wzorców zachowań,  zmianie częstości występowania określonych zachowań, dostarczaniu wskazówek dotyczących modyfikacji zachowań. kierowanie motywowanie PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 3 Istota kierowania Kierowanie  to świadomy bezpośredni proces  oddziaływania przełoŜonego na podwładnych w celu osiągnięcia funkcji waŜnych dla  organizacji. Dlaczego podwładni przyjmują polecenia  kierownika? Co to jest władza? Jakie są źródła jego władzy? PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 4 Definicja władzy Władza to prawdopodobieństwo, Ŝe pewne lub  wszystkie polecenia, pochodzące z danego źródła,  znajdą posłuch w danej grupie osób (M. Weber). Władza  charyzmatyczna Władza tradycyjna władza  racjonalno-legalna PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 5 Źródła władzy interpersonalnej  władza oparta na legitymacji (autorytet formalny) władza oparta na nagradzaniu – kierownik kontroluje  nagrody, których pragnie pracownik  władza oparta na przymusie – kierownik moŜe spowodować pewne negatywne konsekwencje dla podwładnego władza oparta na identyfikacji – podwładny osobiście  utoŜsamia się z przełoŜonym lub chce być taki jak on władza oparta na wiedzy i zdolnościach – przełoŜony posiada  wiedzę lub umiejętności, których podwładny potrzebuje Buduje relację uzaleŜnienia Uwaga! Niebezpieczna  forma władzy! UzaleŜnienia! Władza  przyszłości! Im większą liczbą źródeł władzy kierownik dysponuje,  tym większe ma moŜliwości skutecznego przewodzenia. PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 6 Istota przywództwa Cechy Zachowanie Sytuacja    Przywódcą człowiek się rodzi a nie staje. Choć koncepcja jest bardzo popularna, to  badania nie doprowadziły do wykrycia  jakichkolwiek cech. Co robią skuteczni przywódcy? Koncentracja na  stylach przywódczych .  Badania wykazały jednak, Ŝe zachowania 

(…)

… wpływających na
skuteczność przywództwa
Kultura organizacyjna
PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 14
Przyszłość teorii przywództwa?
Teoria społecznego uczenia się – rola informacji zwrotnej!
Samokierujące się grupy
Substytuty przywództwa
Nowe role przywódców - projektanci, nauczyciele i gospodarze
Kierownicy muszą zgłębiać następujące zagadnienia:
konieczność rozwijania inteligencji emocjonalnej przez
kierownika – style kierowania według D.Golemana
budowanie zaufania
PZ – Funkcje zarządzania: przewodzenie - kierowanie/ slajd nr 15

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz