Podstawy zarządzania

note /search

Zaliczenie z zarządzania: pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2254

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Podstawy zarządzania - Przywództwo

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 3570

Słowo „kierownik” określa osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie danej struktury organizacyjnej, tj. za realizację jej celów uprawniony do planowania, organizowania i kontrolowania pracy zespołu. Słowo „przywódca” określa osobę posiadającą zdolność oddziaływania na ludzi, że są oni skłonni podąża...

Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1540

Tablica 1 Główne dziedziny zarządzania i ich części składowe Dziedziny zarządzania Działania (czynności) składające się na poszczególne dziedziny zarządzania Oddziaływanie obejmujące po kilka czynności i międzyfunkcyjne Planowanie Gromadzenie informacji o zasobach, potrzebach, szansach; analiz...

Egzamin z podstaw zarządzania - najczęstsze pytania z odpowiedziami

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 4067
Wyświetleń: 11550

...1. Co to jest zarządzanie, funkcje zarządzania (z opisem). Zarządzanie to zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Zarządzanie polega na decydowan...

Rodzaje Przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 8862

... wielkość (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże)  rodzaj działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności)  charakter własności (publiczne, prywatne)  zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominu...

Podstawy zarządzania - wykłady - Proces kierowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 8141

...Obiekt kierujący powoduje zmianę zachowania obiektu kierowanego przy pomocy procesu kierowania. Na proces kierowania / zarządzania składają się 4 funkcje: -Planowanie (zawsze zaczynać od głównego celu; wszystko powinno mieć określony cel; później pojawia się uzasadnienie; rozmowa ...

Materiały na drugi kolos z Podstaw zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2555

"• Strategia kolektywna- rodzaj współpracy między ludźmi z różnych organizacji I. Wdrażanie strategii zależy od struktury organizacji-zadania niezbędne do wprowadzenia strategii do praktyki II. Strategia musi być zinstytucjonalizowana czyli włączona do systemu norm i ról kształtujących za...

Podstawy zarządzania - Kraśnicka Teresa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 8666

...I. WPROWADZENIE DO POROBLEMATYKI PRZEDMIOTU o Nazwa dyscypliny: organizacja i zarządzanie lub nauka o zarządzaniu o Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie, menedżer/kierownik/przywódca Zarządzanie = Kierowanie „Sprawne zarządzanie jest to sztuka pracowania poprzez innych” M. P. Fol...

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3430

ZARZĄDZANIE-wysoko wykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,ko...