Rodzaje Przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 8827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje Przedsiębiorstw - strona 1 Rodzaje Przedsiębiorstw - strona 2 Rodzaje Przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:... wielkość (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże)
 rodzaj działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności)
 charakter własności (publiczne, prywatne)
 zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominujące i zależne, powiązane, publiczne)
 źródło pochodzenia kapitału ( krajowe, z udziałem kapitału zagranicznego)
 zakres internacjonalizacji (lokalne, krajowe, międzynarodowe, wielonarodowe, globalne)
 forma prawna ( przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki cywilne, spółki prawa handlowego)...

...Klasyfikacja przedsiębiorstw według formy prawnej:
• przedsiębiorstwa jednoosobowe
• spółki cywilne
• spółki prawa handlowego, w tym:
• osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna
• kapitałowe: akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością....


Wykład: Rodzaje przedsiębiorstw
1. Cele klasyfikacji przedsiębiorstwa
tworzenie zbiorów statystycznych dla potrzeb analiz
pokazanie cech, podobieństw, różnic, właściwości poszczególnych grup (rodzajów) przedsiębiorstw
stosowanie zróżnicowanych regulacji prawnych
2. Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstwa
wielkość (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże)
rodzaj działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności)
charakter własności (publiczne, prywatne)
zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominujące i zależne, powiązane, publiczne)
źródło pochodzenia kapitału ( krajowe, z udziałem kapitału zagranicznego)
zakres internacjonalizacji (lokalne, krajowe, międzynarodowe, wielonarodowe, globalne)
forma prawna ( przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki cywilne, spółki prawa handlowego)
udział w rynku kapitałowym (giełdowe, pozagiełdowe)
układ terytorialny ( jednozakładowe, wielozakładowe, sieciowe) znaczenie potencjału intelektualnego - według Tofflerów ( nisko zintelektualizowane, średnio zintelektualizowane, wysoko zintelektualizowane)
3. Kryteria wyboru formy organizacyjno - prawnej przedsiębiorstwa
wymogi prawne przy zakładaniu przedsiębiorstwa
odpowiedzialność i ryzyko
rygory kapitałowe i źródła finansowania działalności
obciążenia podatkowe
zarządzanie, kontrola właścicielska 4. Przedsiębiorstwa w statystyce:
Podmioty gospodarcze w statystyce GUS (dane za 2006 r.)
Rodzaj przedsiębiorstw
Liczba
Spółki ogółem
523584
   w tym:           Spółki cywilne
278337
                         Spółki kapitałowe
243338
                                      w tym: Spółki akcyjne
8614
                                                  Spółki z o.o.
205558
                                                  Inne kapitałowe
29166
                         Pozostałe spółki
1909
Przedsiębiorstwa państwowe
913
Przedsiębiorstwa spółdzielcze
18200
Fundacje
9119
Stowarzyszenia i organizacje społeczne
76279
Przedsiębiorstwa jednoosobowe (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą)
2765348
5. Nowe formy przedsiębiorstwa
- przedsiębiorstwo sieciowe
- przedsiębiorstwo wirtualne
- przedsiębiorstwo uczące się
- przedsiębiorstwo inteligentne


(…)

… statystyczny w rejestrze jednostek gospodarki narodowej)
Klasyfikacja przedsiębiorstw według charakteru własności:
- publiczne: państwowe ( przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, inne państwowe jednostki gospodarcze, gospodarstwa pomocnicze budżetu państwa, użyteczności publicznej)
- prywatne: krajowe, zagraniczne, z udziałem kapitału zagranicznego, spółdzielnie
Klasyfikacja przedsiębiorstw według zakresu odpowiedzialności:
spółki jednoosobowe
spółki dominujące i zależne
spółki powiązane
spółki publiczne
Klasyfikacja przedsiębiorstw według źródła pochodzenia kapitału: krajowe, z udziałem kapitału zagranicznego Klasyfikacja przedsiębiorstw według znaczenia potencjału intelektualnego (według Tofflerów ):
nisko zintelektualizowane
średnio zintelektualizowane wysoko zintelektualizowane…
… wielozakładowe sieciowe
Specyficzne formy przedsiębiorstw:
koncern : przedsiębiorstwo -matka i przedsiębiorstwa - córki
holding: spółka dominująca i spółki zależne
grupa kapitałowa

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz