Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

note /search

Otoczenie przedsiębiorstwa - notatki

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4151

W pliku znajdziecie takie pojęcia, jak: główne cechy otoczenia, zadowolony klient, wybrane modele zachowań konsumentów, podmioty wspierające działania firmy, formy wspierania działań marketingowych, czynniki określające natężenie konkurencji, globalny wymiar otoczenia rynkowego, obserwacja otocz...

Administracja nauka

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2450

Przygotowana została na przedmiot administracja wykładany na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania przez dr Andrzeja Nowak. Tematem przewodnim jest nauka o administracji. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: pozycja i uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, portret...

Prawo cywilne wyklady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 8169

OSOBA PRAWNA Jednostki organizacyjne, którym obowiązujące prawo przyznaje zdolność prawną i wobec tego mogą być one podmiotem praw i obowiązków. Osobami prawnymi (art. 33 KC) są: Skarb Państwa Jednostki organizacyjne o osobowości prawnej (np. spółka kapitałowa, spółka akcyjna, spółka z o.o.,...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 5866

...Synteza czyli łączenie właściwości w celu zrekonstruowaniu obiektu. Indukcja czyli przechodzenie od faktów szczegółowych do ogólnych. Dedukcja czyli wnioskowanie o zjawiskach szczegółowych. Analogia czyli wnioskowanie o zbieżności nieznanych cech przedmiotu na podstawie cech innych zna...

Prawo konstytucyjne - organ państwowy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6090

...Termin „organ państwowy” pochodzi z greckiego organom lub z łacińskiego organum w najprostszym tłumaczeniu oznacza narzędzie sprawowania władzy państwowej, rozumiany jako układ charakteryzujący się istnieniem nadrzędności i podporządkowania. Przykładem organu państwa jest minister Przyk...

Zarządzanie jakością - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 5509

...TQM a Guru jakości: o Filozofię Deming’a w aspekcie zmian organizacyjnych i decentralizacja władzy i kompetencji, potrzeby wyznaczania celów jakościowych, zmiany postaw pracowników (samokontrola i odpowiedzialność), wykorzystanie metod statystycznej kontroli procesu. o Filozofię Crosby’ego ...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 13104
Wyświetleń: 25998

1. Nadrzędne zasady rachunkowości: a) są podporządkowane kanonowi wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa [x] b) stanowią praktycznie występujące instrukcje (reguły) postępowania c) nie należą do norm metodologicznych języka opisu rachunkowości 2. Nieplanowany odpis amortyzacyjny r...

Kampania reklamowa

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Reklama
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 6706

doc zawierający projekt kampanii reklamowej dżemu rabarbarowego. Zawarte są w niej takie punkty jak charakterystyka firmy, charakterystyka produktu, cele kampanii, opis grupy docelowej, charakterystyka sytuacji konkurencyjnej. Projekt kampanii porusza także budżet kampanii, czas kampanii, hasło rekl...

Rodzaje Przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 8869

... wielkość (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie, duże)  rodzaj działalności ( Polska Klasyfikacja Działalności)  charakter własności (publiczne, prywatne)  zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominu...

Integracja europejska - Zasada instytucjonalizacji

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Integracja europejska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4697

Integracja europejska to bardzo profesjonalnie przygotowana notatka z wykadu, która ma 11 stron. Wyjaśniono w niej jakie są zasady teorii integracji, oraz zcharakteryzowana każdą z nich. Wyjasniono czym jest współpraca międzynarodowa. Kolejne wykłady przybilżają w bardzo dokładny sposób zagadnienie ...