Zarządzanie jakością - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1918
Wyświetleń: 5474
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - wykłady - strona 1 Zarządzanie jakością - wykłady - strona 2 Zarządzanie jakością - wykłady - strona 3

Fragment notatki:...TQM a Guru jakości:
o Filozofię Deming’a w aspekcie zmian organizacyjnych i decentralizacja władzy i kompetencji, potrzeby wyznaczania celów jakościowych, zmiany postaw pracowników (samokontrola i odpowiedzialność), wykorzystanie metod statystycznej kontroli procesu.
o Filozofię Crosby’ego w zakresie zmiany postaw kadry kierowniczej i jej roli w poprawy jakości i zaangażowania, przewodzenie procesom zmian oraz konieczności sprawnego komunikowania się w zakresie jakości w przedsiębiorstwie
o Filozofię Juran’a odnośnie konieczności identyfikacji przyczyn powstawania problemów jako metody zapobiegania wadom oraz uwzględniania kosztów jakości...


...PRI:
^ doskonalenie struktur organizacyjnych oraz procedur działania administracji publicznej z perspektywy celów strategicznych
^ wykształcenie modelowego systemu komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami
^ zidentyfikowanie i usunięcie przeszkód w otoczeniu prawnym
^ doskonalenie umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach
^ wdrożenie nowoczesnych zasad HRM w administracji publicznej
^ podniesienie poziomu świadczenia usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich kosztów standardów, ocenę kosztów i doskonalenie efektywności...


...Luki RKJ:
^ jakościowa- rachunkowość zarządcza wymaga danych i informacji z prowadzonego RKJ a system ewidencjonowania kosztów jakości nie spełnia tych potrzeb
^ sprawozdawcza- dany element rachunku kosztów jakości jest istotny dla podejmowania decyzji zarządczych
^ informacyjna- prowadzenie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ale kadra zarządzająca nie uwzględnia kategorii kosztów jakości w systemie sprawozdawczości wewnętrznej....

Zarządzanie jakością
Katarzyna Szczepańska
28.02.2012
Zarządzanie:
Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem określonych zasobów, po to żeby osiągnąć określony cel.
Zasoby:
- ludzkie
- informacyjne
- rzeczowe
- kapitałowe
Kryteria dobrze określonego celu:
- konkretny
- mierzalny
- określony w czasie
- jasny (zrozumiały)
- ambitny, realny
Funkcje zarządzania:
- kierowanie
- planowanie
- kontrolowanie
- organizowanie
Jakość- zbiór inherentnych właściwości spełniających wymagania
Inherentne- to coś, co nam pozwala nazwać dany przedmiot, usługę
Wymagania możemy określić na podstawie badań marketingowych
6.03.2012
Uregulowania prawne:
bezpieczeństwo
ochrona zdrowia i środowiska
odpowiedzialność za jakość
normy/wytyczne
Wzrost oczekiwań klienta:
dodatkowe funkcje
stopień bezpieczeństwa
niezawodność, warunki ekstremalne
łatwość obsługi/kompleksowość
Walka konkurencyjna:
rynek światowy
przyspieszenia technologiczne
„strategie” kosztowe
szybkie tempo innowacji
Cele strategiczne firm:
nowoczesność i atrakcyjność wyboru
wysoka rentowność
marka firmy i produktu
ograniczenie ryzyka
Aspekty wymagań jakościowych:
Pracownicy: Klienci: Dostawcy: Państwo, Instytucje:
- uczestnictwo - termin - partnerstwo - normalizacja
- rozwój - cena - stałość - przepisy prawne
- waloryzacja - niezawodność - rzetelność - ochrona: środowiska,
- warunki - bezpieczeństwo - terminowość konsumenta, rynku
- wyrób płatności
Tworzenie jakości
Etapy rozwoju:
4) zarządzanie jakością
3) zapewnienie jakości
2) kontrola
1) nadzór
Trzej ojcowie jakości:
- wszyscy byli inżynierami
- wszyscy byli pracownikami
- wszyscy byli doświadczenie zawodowo (lata pracy)
Deming- inżynier pracujący w fabryce w Stanach Zjednoczonych. Jego słowa traktowane były z przymrużeniem oka. Dostał wolną rękę. Istniej

(…)

…: 2005 (System zarządzania środowiskowego)
* PN-ISO/IEC 27001:2007 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji)
Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskowego
Możemy zintegrować jedynie te normy, które mają w nazwie `system zarządzania'.
System wytycznych:
* PN-ISO Zarządzanie jakością- zadowolenie klienta- wytyczne dot. 10002:2006 postępowania z reklamacjami
* PN-ISO Zarządzanie jakością…
… konieczności stałego lub doraźnego wzrostu jakości
^ wspierania pracowników pierwszej linii do podnoszenia kwalifikacji
^ kierowania decyzjami produkcyjnymi i inwestycyjnymi
^ wyboru dostawców
^ negocjowania z klientami ceny, właściwości
Metody rozliczania kosztów na poziomie procesów:
^ rachunek ABC- rachunek kosztów działań sterowany czasem
na poziomie systemu:
^ rachunek MBC- zarządzanie kosztami działań…
…-skutkowy
2. histogram 6. analiza Pareto- Lorenza
3. diagram korelacji 7. schemat blokowy
4. karty kontrolne
Siedem nowych narzędzi jakości:
1. diagram pokrewieństwa 5. tablicowa analiza danych
2. diagram zależności 6. diagram planowania procesu decyzyjnego
3. diagram drzewa 7. diagram sieciowy
4. diagram tablicowy
Diagram przyczynowo-skutkowy:
Kategorie twarde (grzbiet)
Kategorie miękkie (brzuszek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz