Wytyczne doskonalenia systemu zarząrzania jakością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytyczne doskonalenia systemu zarząrzania jakością - strona 1 Wytyczne doskonalenia systemu zarząrzania jakością - strona 2 Wytyczne doskonalenia systemu zarząrzania jakością - strona 3

Fragment notatki:Referat 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: doskonalenie SZJ jako proces należący do Kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością (TQM), proces doskonalenia SZJ, norma PN-EN ISO 9004:2001, jako zbiór wytycznych doskonalenia SZJ, porównanie norm ISO 9001 i 9004, wytyczne doskonalenia SZJ według normy ISO 9004, samoocena jako droga do doskonałości.

Prezentacja jest analogiczna do referatu. Prezentacja przedstawia zagadnienia zawarte w referacie.

Akademia Górniczo- Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Zarządzanie Jakością
Temat referatu: Wytyczne doskonalenia systemu zarządzania jakością. ISO 9004:2001
PLAN REFERATU:
Doskonalenie SZJ jako proces należący do Kompleksowego Systemu Zarządzania Jakością (TQM).
Proces doskonalenia SZJ.
Norma PN-EN ISO 9004:2001, jako zbiór wytycznych doskonalenia SZJ.
Porównanie norm ISO 9001 i 9004.
Wytyczne doskonalenia SZJ według normy ISO 9004.
Samoocena jako droga do doskonałości.
1. Wstęp Ostatecznym celem przedsiębiorstw jest generowanie zysków. Dzieje się to poprzez doskonalenie funkcjonowania, pozyskiwanie klientów, wytwarzanie atrakcyjnych wyrobów, itp. Realizacja tych celów nie jest łatwa, wymaga zaangażowania, zidentyfikowania warunków zewnętrznych i własnych zasobów przedsiębiorstwa oraz stworzenia systemu zarządzania sprzyjającego doskonaleniu. Funkcjonowanie takiej organizacji jest wysoce profesjonalne, nie są popełniane błędy, w sposób maksymalny wykorzystuje się wiedzę własną i zewnętrzną i skutecznie są stymulowane procesy twórcze. DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jest procesem projakościowym i należy do KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (TQM), czyli do systemu, który obejmuje swym zasięgiem całą organizację oraz ukierunkowany jest na jakościową i optymalną realizację wszystkich zadań.
Kompleksowe systemy zarządzania jakością (KZJ) nie są skodyfikowane w postaci konkretnego zbioru wymagań mogących podlegać sprawdzeniu i certyfikowaniu. W zależności od rodzaju organizacji, jej tradycji i uwarunkowań zewnętrznych różnie mogą się kształtować działania projakościowe organizacji. Symptomami wskazującymi na istnienie w organizacji skutecznego systemu KZJ może być duża konkurencyjność i skuteczność działań organizacji. Dla małych i średnich przedsiębiorstw osiągnięcie takiego stanu może być przyspieszone przez:
wdrażanie systemu jakości zgodnego z ISO 9001 lub podobnego,
konsekwentne doskonalenie systemu przez wdrażanie i spełnienie wymagań dodatkowych.
2. Proces doskonalenia SZJ.
Celem ciągłego doskonalenia zarządzania organizacją jest nie tylko rozwiązywanie pojawiających się problemów i zapobieganie ich powstawaniu. Proces ciągłego doskonalenia to permanentne poszukiwanie przez wszystkich pracowników możliwości i sposobów doskonalenia własnej pracy i jak najlepszego spełniania potrzeb i oczekiwań wszystkich klientów. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz